Kansallinen Lääkehoidon päivä 19.3.2015: Oikea lääke oikealle potilaalle ja oikealla annoksella

Lääkekortti.fi -palvelu

Lääkkeitä käyttävän kannattaa pitää tiedot lääkkeistä ja annostuksista ajan tasalla, jotta käytössä oleva lääkitys on mahdollista selvittää esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai sairaalaan joutuessa. Näin voidaan välttää pahimmillaan haitalliset päällekkäiset lääkehoidot tai yhteisvaikutukset. Myös ilman reseptiä myytävien itsehoitolääkkeiden käyttö kannattaa kirjata samaan paikkaan.

Torstaina 19.3. vietettävän Kansallisen Lääkehoidon päivän teemana on Tunne lääkkeesi. Teeman tarkoituksena on muistuttaa lääkkeitä käyttäville, ettei kattavaa tietoa potilaan lääkityksestä löydy terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä tai apteekkien reseptitietokannasta – vaan vastuu ajantasaisen lääkehoidon kirjaamisesta jää potilaalle itselleen.

Lääkekortti on kätevä apuväline lääkityksen kirjaamiseen. Lääkekortti.fi on Lääketietokeskuksen kehittämä sähköinen palvelu lääkitystietojen hallintaan. Sivustolta voi tulostaa myös esimerkiksi iäkkäälle läheiselle paperisen lääkekortin, jota voi päivittää ja pitää mukana esimerkiksi lääkärille tai apteekin henkilökunnalle näyttämistä varten. Myös lapselle kannattaa tulostaa oma kortti.

Myös rokotustietojen ylläpito käy helposti Lääkekortti.fi -palvelussa. Lääkekortista näkee helposti, milloin seuraava rokotus tulee ottaa, ja ovatko rokotukset kunnossa esimerkiksi ulkomaanmatkaa varten.

Lääketeollisuus ry:n teettämän tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista pitää onnistuneen lääkehoidon kannalta erittäin tärkeänä, että heidän käytössään on vain ne lääkkeet, joita he todella tarvitsevat, ja jotka tuovat avun heidän vaivaansa.

Onnistuneen lääkehoidon kannalta erittäin tärkeitä asioita ovat suomalaisten mielestä myös vähäiset haittavaikutukset, riittävä tieto käytetyistä lääkkeistä sekä terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa saatava neuvonta.

Lääketeollisuuden mielestä lääkehoidon seuranta on edellytys hyvän lääkehoidon toteuttamiselle. Oikea lääke oikealle potilaalle ja oikealla annoksella on rationaalisen lääkehoidon lähtökohta. Sen lisäksi potilaan lääkehoitoa on seurattava osana muuta hoidon kokonaisuutta. Tarpeettomaksi käyneet lääkehoidot tai samaan vaivaan tarkoitetut päällekkäisyydet on lopetettava. Tärkeintä on, että potilaalla on käytössään vain ne lääkkeet, jotka hän todella tarvitsee.  Potilaan on helppo sitoutua käyttämään vain tarpeelliseksi koettuja lääkkeitä.

”Kyselytutkimus osoittaa, että ihmisillä on oikea ja vastuullinen asenne lääkehoitoon”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Puolet suomalaisista sairastaa lääkitystä vaativaa kroonista sairautta.

Lisätiedot:

Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

puh. 040 533 0666

Lyhyesti
Torstaina 19.3. vietettävän Kansallisen Lääkehoidon päivän teemana on Tunne lääkkeesi.
Lääketeollisuuden mielestä lääkehoidon seuranta on edellytys hyvän lääkehoidon toteuttamiselle.
Lääkekortti on kätevä apuväline lääkityksen kirjaamiseen.
18.3.2015