Kasvua, työkykyä ja yhdenvertaisia terveydenhoitopalveuja

Lääketeollisuus ry haluaa, että tuleva hallitus kirjaa ohjelmaansa talouskasvun ja elinkeinoelämän vahvistamisen, yhdenvertaisten terveydenhoitopalvelujen turvaamisen ja työkyvyn edistämisen.

Hallitusohjelmatavoitteillaan Lääketeollisuus osallistuu keskusteluun, jota yhteiskunnalliset toimijat käyvät suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Kasvua, työkykyä ja yhdenvertaisuutta korostavat hallitusohjelmatavoitteet hyödyttäisivät toteutuessaan kansalaisia parempana terveytenä ja yhteiskuntaa talouskasvuna.

”Terveet ja hyvinvoivat ihmiset mahdollistavat myös pidemmät työurat ja elinvoimaisen vanhusväestön”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio sanoo.

Lääketeollisuus ry:n mielestä lääkkeillä on keskeinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa. Uusien lääkeinnovaatioiden käyttöönotto ja lääketieteellisen tutkimuksen aseman vahvistaminen toisivat hyötyä yksilöiden lisäksi koko yhteiskunnalle.

Tämän vuoksi Lääketeollisuus ry haluaa, että hallitus panostaa terveysalaan parantamalla korkean jalostusarvon yritysten toimintaedellytyksiä. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia siitä, että uusi sote-palvelujärjestelmä turvaa potilaille yhdenvertaiset terveydenhoitopalvelut, jotka sisältävät myös innovatiivisten lääkkeiden ja rokotteiden tuomat hoitomahdollisuudet. Hallituksen on myös huolehdittava väestön työkyvystä tehostamalla sairauksien ennaltaehkäisyä, lääkehoitoja ja hoitoprosesseja.

Lääketeollisuus ry:n hallitusohjelmatavoitteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.laaketeollisuus.fi/hallitusohjelmatavoitteet .

Lisätietoja:

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry, puh. 050 667 48

Tuomas Nurmela, viestintäjohtaja, Lääketeollisuus ry, puh. 040 542 0009

27.1.2015