Kliinisten lääketutkimusten avulla parasta mahdollista hoitoa

Lääketeollisuus ry

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Lääketeollisuus ry luovat yhteistyömallin, jonka avulla kliinisten lääketutkimusten määrää voidaan lisätä Helsingin kaupungin terveysasemilla, päivystyssairaaloissa ja muissa perusterveydenhuollon yksiköissä.

Helsinkiläisen potilaan kannalta mahdollisuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin tuo pääsyn uusimman tutkimustiedon mukaisiin hoitokäytäntöihin sekä lääkeyrityksen maksamat tutkimuslääkkeet.

”Helsingin kaupungilla on hankkeelle kolme tavoitetta: Tarjota helsinkiläisille potilaille parasta hoitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, lisätä terveydenhuoltoalan henkilöstön työn mielekkyyttä ja monipuolisuutta sekä olla kaupunkina mukana luomassa uusia innovaatioita ja akateemista tutkimusta. Uskon, että tässä hankkeessa on mahdollista saavuttaa nämä tavoitteet ja samalla luoda jotain uutta”, sanoi sosiaali- ja terveysasioista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty hankkeen avajaisseminaarissa torstaina Helsingissä.

Helsingin kaupunki katsoo, että kliininen lääketutkimuskeskus edistää osaltaan elinvoimaisen ja yritysmyönteisen kaupungin rakentamista.

Terveysalan innovaatioekosysteemi vahvistuu

Myös lääketeollisuus näkee tutkimusyhteistyössä hyviä mahdollisuuksia.

”Lääketeollisuus investoi Euroopassa vuosittain noin 30 miljardia euroa lääkkeiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Me suomalaisen lääketeollisuuden toimijat toivomme, että voisimme saada tästä summasta nykyistä suuremman osan Suomeen. Nyt perustettava kliinisten tutkimusten keskus palvelee juuri tätä tarkoitusta rakentamalla ja vahvistamalla terveysalan innovaatioekosysteemiä”, Lääketeollisuus ry:n hallituksen jäsen, Novartis Suomen toimitusjohtaja Antti Viitanen totesi seminaarissa.

Helsingin kaupungilla on 25 terveysasemaa ja kaksi päivystyssairaalaa sekä useita muita terveydenhuollon yksiköitä, joita käyttää vuosittain yli 400 000 helsinkiläistä. Perustettavan kliinisten tutkimusten keskuksen avulla tutkimuspotilaiksi pääsevät myös perusterveydenhuollossa asioivat kaupunkilaiset, jotka ovat aiemmin jääneet useimmiten erikoissairaanhoidossa tehtävien tutkimusten ulkopuolelle. Tavoitteena on, että tutkimuskeskuksen puitteissa tehdään vuosittain useita lääkeyritysten rahoittamia tutkimuksia.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Mia Bengtström, Lääketeollisuus ry

puh: 040 544 5858

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, Helsingin kaupunki

puh: 09 310 36040

Lyhyesti
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Lääketeollisuus ry luovat yhteistyömallin, jonka avulla kliinisten lääketutkimusten määrää voidaan lisätä Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa.
Helsinkiläisen potilaan kannalta mahdollisuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin tuo pääsyn uusimman tutkimustiedon mukaisiin hoitokäytäntöihin sekä lääkeyrityksen maksamat tutkimuslääkkeet.
Tavoitteena on, että tutkimuskeskuksen puitteissa tehdään vuosittain useita lääkeyritysten rahoittamia tutkimuksia.
5.11.2015