Lääkeala torjuu väärennöksiä yhteisvoimin

Lääkeala tehostaa lääkeväärennösten torjuntaan liittyviä toimiaan rakentamalla Euroopan laajuisen tietokannan seuraamaan lääkkeiden kulkua tuotannosta käyttäjälle. Lääkevalmistajat parantavat lääkkeiden seurattavuutta lisäämällä lääkepakkauksiin yksilöllisen koodin, jonka avulla on mahdollista varmistaa, että potilaalle luovutettava lääkepakkaus on varmasti alkuperäinen. 

Tietokannan ja yksilöllisten pakkausmerkintöjen avulla alan toimijat voivat varmistaa, että lääkeketjuun pääsee vain laillisia ja asianmukaisen myyntiluvan saaneita lääkevalmisteita.

Lisäksi lääkepakkauksiin on suunnitteilla ominaisuuksia, jotka paljastavat mahdollisen pakkauksen peukaloinnin. Tällaisia ovat esimerkiksi sinetit ja repäisypakkaukset.

Toimet ovat osa lääkealan eurooppalaisten edunvalvontajärjestöjen yhteistä hanketta, jossa ovat mukana tutkivaa lääketeollisuutta edustava Efpia, rinnakkaislääketeollisuutta edustava EGA, rinnakkaistuojia edustava EAEPC ja Euroopan apteekkijärjestö PGEU sekä tukkuliikkeitä edustava GIRP. Taustalla on EU:n lääkeväärennösdirektiivi, jonka tavoitteena on aiempaa aukottomammin estää lääkeväärennösten pääsy kuluttajille.

Lääkeväärennökset muodostavat vakavan terveysriskin lääkkeiden käyttäjille ja kansanterveydelle. Suomeen lääkeväärennöksiä päätyy erityisesti internetin kautta tilattuina sekä myös matkailijoiden tuomina. Suomen lentotulli käsitteli vuonna 2014 n. 2600 lääkkeisiin liittyvää rikkomusta, joista yli tuhat oli lääkeväärennöksiä.

Lääkeväärennösten taustalla toimii järjestäytynyt rikollisuus, aivan kuten huumaus- ja dopingaineiden kaupassa. Valvonnasta huolimatta väärennettyjä lääkkeitä on Suomessakin päätynyt lailliseen jakeluketjuun. Viranomaisten tietojen mukaan täällä tavatuista väärennöksistä ei ole kuitenkaan aiheutunut potilaille vaaraa.

”Lääkeväärennösten tehokas torjunta edellyttää, että turvamerkinnät ovat käytössä kaikissa Euroopan maissa. Myös lääkeväärennösdirektiivi edellyttää tätä. Me suomalaiset lääkealan toimijat olemme sitoutuneet toteuttamaan turvamerkinnät myös Suomessa. Valmistelemme parhaillaan käytännön toteuttamistapoja juuri tehdyn eurooppalaisen yhteistyösopimuksen pohjalta”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Lääkealan Euroopan laajuisen yhteistyön tavoitteena on, että lääkepakkausten uudet turvamerkinnät sekä pakkausten jäljittämistä varten perustettava tietokanta olisivat käytössä EU:n päätöksentekoaikataulusta riippuen vuonna 2019.

Lisätiedot:

Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

puh. 040 533 0666

Erityisasiantuntija Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry

puh. 040 700 1655

Lisätietoja lääkeväärennöksistä.

Lyhyesti
Lääkealan toimijat rakentavat Euroopan laajuisen tietokannan seuraamaan lääkkeiden kulkua tuotannosta käyttäjälle.
Lääkevalmistajat lisäävät lääkepakkauksiin yksilöllisen koodin, jonka avulla on mahdollista varmistaa, että potilaalle luovutettava lääkepakkaus on varmasti alkuperäinen.
Suomen lentotulli käsitteli vuonna 2014 n. 2600 lääkkeisiin liittyvää rikkomusta, joista yli tuhat oli lääkeväärennöksiä.
2.3.2015