Lääkekorvaukset kasvoivat viime vuonna maltillisesti

Kela maksoi viime vuonna 1,3 miljardia euroa lääkekorvauksia. Summa kasvoi edellisvuodesta 2,6 prosenttia.

Kela maksaa potilaille lääkekorvauksia lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista. Yhteiskunnan tarjoaman lääkekorvauksen saa, jos lääkäri on antanut lääkemääräyksen eli reseptin sairauden hoitoon ja lääke on hyväksytty korvausjärjestelmään.

Lääkekorvaukset maksetaan kolmessa korvausluokassa. Eniten Kela maksoi viime vuonna ylemmän erityiskorvausluokan korvauksia, jotka olivat yhteensä 621 miljoonaa euroa. Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvat mm. diabetes-, epilepsia- ja syöpälääkkeet. Potilas maksaa ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvista lääkkeistä joka kerran lääkkeitä ostaessaan kolmen euron omavastuun, jonka jälkeen Kela vastaa kuluista.

Alempaan erityiskorvausluokkaan kuuluvat lääkekorvaukset olivat viime vuonna 235 miljoonaa euroa. Tähän luokkaan kuuluvista lääkkeistä Kela maksaa 65 prosenttia. Alemman erityiskorvausluokan lääkkeitä ovat esimerkiksi astman ja reuman sekä sydän- ja verisuonitautien hoitoon käytettävät lääkkeet.

Peruskorvaus on 35 prosenttia lääkkeen hinnasta, ja näitä Kela maksoi viime vuonna 299 miljoonaa euroa. Peruskorvattavia lääkkeitä ovat esimerkiksi antibiootit sekä kipu- ja allergialääkkeet.

Näiden lisäksi Kela maksoi 152 miljoonaa euroa lisäkorvauksia, joita maksetaan paljon lääkkeitä käyttäville. Lääkekorvausjärjestelmään viime vuonna tehtyjen muutosten myötä yhä useampi paljon lääkkeitä käyttävä saa lääkkeensä vuoden lopulla täysin korvattuna, mikä kasvattaa lisäkorvausten määrää.

Lääkekuluille on määritelty vuosittainen lääkekatto. Viime vuonna se oli 610 euroa. Kun potilaan lääkekulut ylittävät tämän summan, Kela korvaa lääkkeet potilaan maksaman 1,5 euron omavastuun ylittävältä osalta.

”Lääkekorvausten kohdistaminen paljon lääkkeitä käyttäville on mielestämme askel oikeaan suuntaan”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

”Ensi vuonna käyttöön tulee uusi 45 euron alkuomavastuu, joka koskee kaikkia yli 18-vuotiaita. Samalla lääkkeiden peruskorvaus nousee 40 prosenttiin, mutta potilaskohtainen lääkekatto pysyy indeksitarkistuksia lukuun ottamatta ennallaan. Näin lääkekorvaukset kohdistuvat nykyistä enemmän paljon lääkkeitä käyttäville”, Rinta sanoo.

Lisätiedot:

Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

puh. 040 533 0666

Lyhyesti
Kela maksoi viime vuonna 1,3 miljardia euroa lääkekorvauksia.
Eniten Kela maksoi ylemmän erityiskorvausluokan korvauksia, jotka olivat yhteensä 621 miljoonaa euroa.
Ensi vuonna käyttöön tulee uusi 45 euron alkuomavastuu, joka koskee kaikkia yli 18-vuotiaita. Samalla lääkkeiden peruskorvaus nousee 40 prosenttiin.
20.2.2015