Lääkemarkkinat kehittyivät viime vuonna tasaisesti

Suomen lääkemarkkinat kasvoivat apteekki- ja sairaalasektoreilla viime vuonna suhteellisen tasaisesti. Kasvua oli noin viisi prosenttia. Apteekkimarkkinoilla kasvun taustalla on lääkehoidon kehitys, joka mahdollistaa yhä useammin vakavissakin sairauksissa potilaiden hoidon kotona kalliin sairaalahoidon sijaan. Lisäksi apteekkimarkkinoiden kasvuun vaikuttaa voimakkaasti vuonna 2013 toteutettu korvattavien alkuperäislääkkeiden viiden prosentin hintaleikkaus, joka lisää laskennallista kasvua vuonna 2014.

Tukkuhinnoilla mitattu lääkemarkkinoiden kokonaisarvo oli 2,2 miljardia euroa.

”Väestön ikääntymisellä on suora yhteys lääkemyynnin kasvuun. Yhä useammalla suomalaisella on ainakin yksi krooninen sairaus”, sanoo Lääketeollisuus ry:n analyytikko Nadia Tamminen.

Suurin osa myynnistä suuntautuu apteekkeihin, joiden osuus kokonaismyynnistä oli 71 prosenttia eli noin 1,6 miljardia euroa. Sairaaloihin myytyjen lääkkeiden osuus kattoi myynnistä neljänneksen eli 576 miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan ja muun myynnin osuus pysytteli kolmessa prosentissa eli noin 53 miljoonassa eurossa.

Sairausryhmistä eniten lääkeyhtiöt myivät syövän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ja reuman hoitoon käytettäviä immuunivasteen muuntajia. Näiden osuus kokonaismyynnistä oli 22 prosenttia eli 470 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin lääkemyynnin ryhmä, 17 prosenttia eli 375 miljoonaa euroa, olivat hermostoon vaikuttavat lääkkeet, kuten epilepsian, dementian ja masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet ja kovat kipulääkkeet. Ruuansulatuselinten sairauksiin ja aineenvaihduntasairauksiin, kuten diabetekseen, käytettävien lääkkeiden osuus oli 13 prosenttia eli 280 miljoonaa euroa.

”Syövän ja reuman lääkehoito kehittyy nopeasti potilaiden ja terveydenhuollon parhaaksi. Suomen vanheneva väestö lisää esimerkiksi dementialääkkeiden myyntiä”, sanoo Lääketeollisuus ry:n viestintäjohtaja Tuomas Nurmela.

Diabeteslääkkeiden myynnin kasvussa näkyy parempaan sokeritasapainoon johtavien uusien lääkkeiden tulo markkinoille sekä sairauden yleistyminen.

Yksittäisistä lääkevalmisteista kolme eniten myytyä olivat kaikki reumalääkkeitä: lääkeyhtiö AbbVien Humira, lääkeyhtiö MSD Finlandin Remicade ja lääkeyhtiö Pfizerin Enbrel.

Lisätietoja:

Katsaus Suomen lääkemarkkinoihin 2014

Suomen lääkemarkkinat -sivu verkkosivuillamme

Nadia Tamminen, analyytikko, Lääketeollisuus ry, puh. 040 748 4373

Tuomas Nurmela, viestintäjohtaja, Lääketeollisuus ry, puh. 040 542 0009

 

Lyhyesti
Tukkuhinnoilla mitattu lääkemarkkinoiden kokonaisarvo oli 2,2 miljardia euroa.
Suurin osa myynnistä suuntautuu apteekkeihin, joiden osuus kokonaismyynnistä oli 71 prosenttia eli noin 1,6 miljardia euroa.
Sairaaloihin myytyjen lääkkeiden osuus kattoi myynnistä neljänneksen eli 576 miljoonaa euroa.
12.2.2015