Lääkesäästöt vähensivät apteekkimyyntiä vuonna 2017

Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden tukkumyynti apteekeille, sairaaloille ja päivittäistavarakauppoihin oli 2,4 miljardia euroa vuonna 2017. Viime vuonna toteutettiin useita eri toimia, joilla tavoiteltiin säästöjä Kelan lääkekorvausmenoihin. Nämä toimet näkyvät vuoden 2017 lääkemyynnissä.  Tukkumyynti apteekeille laski 0,8 prosenttia. Säästövaikutusten odotetaan jatkuvan, kun muun muassa yhä useammalle biologiselle lääkkeelle tulee kilpailevia valmisteita markkinoille.

Lääkkeiden tukkumyynti kasvoi maltillisesti. Lääkkeitä myytiin kaiken kaikkiaan apteekeille, sairaaloille ja päivittäistavarakauppoihin 2,4 miljardilla eurolla (+1,6 %). Tukkumyynti apteekeille oli 1,7 miljardia euroa, ja myynti laski hieman (-0,8 %). Tukkumyynti sairaaloille oli 634 miljoonaa euroa ja kasvoi noin 7,3 prosenttia edellisvuodesta. Nikotiinikorvaushoitoja myytiin päivittäistavarakauppoihin 48 miljoonalla eurolla ja myynti kasvoi 8,3 prosenttia.

Biologisilla lääkkeillä hintakilpailu on vasta käynnistymässä

Viime vuonna otettiin käyttöön useita eri toimia, jolla tavoiteltiin säästöjä apteekeista ostettavien ja Kelan korvaamien lääkkeiden menoissa. Hintakilpailun lisääminen oli yksi näistä toimista, ja se on vaikuttanut lääkkeiden tukkumyynnin kehitykseen. Lisäksi esimerkiksi biologisten lääkkeiden markkinoilla hintakilpailun odotetaan lisääntyvän kuluvan vuoden ja tulevien vuosien aikana, kun useille sairaaloissa käytettäville ja apteekeista ostettaville lääkkeille on tulossa kilpaileva valmiste markkinoille.

”Kilpailun lisääntyminen näkyy myynnin kehityksessä”, toteaa analyytikko Nadia Tamminen. ”Sama kehitys jatkunee tänäkin vuonna biologisilla lääkkeillä”, hän jatkaa. Biologisia lääkkeitä käytetään esimerkiksi syövän ja reumasairauksien hoidossa.

Hintakilpailua kiihdyttävien toimien lisäksi säästöä syntyi, kun muun muassa potilaiden alkuomavastuu nousi, lääkkeiden toimittamiseen liittyviä rajoituksia lisättiin ja diabeteslääkkeissä muiden kuin insuliinien korvausluokka putosi 100 prosentista 65 prosenttiin. Diabeteslääkkeiden korvausluokan muutos sekä ryhmässä käynnistynyt hintakilpailu näkyvät ryhmän tukkumyynnissä, joka oli 298 miljoonaa euroa ja väheni 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

Kiihtyvä hintakilpailu näkyy useassa eri terapiaryhmässä. Esimerkiksi syöpä- ja reumalääkkeiden ryhmässä yhä useammalle biologiselle lääkkeelle on tullut kilpaileva valmiste markkinoille. Ryhmä on myynnin arvoltaan suurin. Sen tukkumyynti vuonna 2017 oli 561 miljoonaa euroa, ja myynnin kasvu oli selvästi aiempia vuosia maltillisempaa (+3,5 %). Sellaisten kansansairauksien kuin sydän- ja verisuonitautien lääkkeiden ryhmän tukkumyynnissä hintakilpailu on vähentänyt myyntiä jo usean vuoden ajan. Ryhmän lääkkeiden myynti oli 197 miljoonaa euroa ja laski lähes kuusi prosenttia.

Lähde: Lääketietokeskus, Pharmarket-tietokanta.

Lisätietoja

Analyytikko Nadia Tamminen
p. 040 748 4373
nadia.tamminen@laaketeollisuus.fi

Tilastot:

Lääkevalmisteiden tukkuhintainen kokonaismyynti 2008-2017
Lääkemyynti tukkuhinnoin vuonna 2017
Terapiaryhmittäinen tukkumyynti 2017

Biologinen lääke: biologista lääkettä ei ole valmistettu perinteisin kemiallisin menetelmin. Lääkeaine tuotetaan biologisesti ja sille tuotettua rinnakkaisvalmistetta kutsutaan biosimilaariksi.

Lääkekorvaus: Kelan maksama korvaus lääkärin määräämästä reseptilääkkeestä, jonka lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvausjärjestelmään. Peruskorvattavista lääkkeistä voi saada 40 prosentin korvauksen ja alemman erityiskorvausluokan lääkkeestä 65 prosentin korvauksen. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä 100 prosentin korvauksen, mutta potilas maksaa 4,50 € lääke- ja ostokertakohtaisen omavastuun.

Alkuomavastuu: vuosittainen omavastuu korvattaville lääkeostoille on 50 euroa. Lääkekorvaus maksetaan vasta alkuomavastuun ylittäville lääkeostoille.

Vuosiomavastuu: potilaan maksama vuotuinen kattosumma, jonka ylityttyä potilas maksaa korvauksiin oikeutetuista lääkeostoistaan vain 2,50 € valmistekohtaisen omavastuun. Vuosina 2017 ja 2018 vuosiomavastuu on 605,13 €. 

2.2.2018