Lääketeollisuuden investoinnit nousivat viime vuonna 227 miljoonaan euroon

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuuden investointien kokonaissumma kasvoi viime vuonna 227 miljoonaan euroon edellisvuoden 220 miljoonasta. Kasvua oli erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa. 

Toimiala näkee myönteisiä kasvun merkkejä investointien lisäksi lääketutkimusten ja tutkimuksiin osallistuvien potilaiden määrissä. Lääketeollisuus ry:n tekemän investointikyselyn mukaan lääkeyritykset aikovat tulevaisuudessa lisätä erityisesti Suomessa tehtävien rekisteritutkimusten määrää. Esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutustutkimuksissa hyödynnetään rekisteritietoa.

Lääkeyritysten myönteinen investointikehitys vahvistaa lääketeollisuuden roolia Suomen talouskasvun kannalta lupaavana toimialana.

”Tarjoamme ratkaisuja ensisijaisesti ihmisten terveyteen, mutta lääketeollisuuden investointien tuomat työpaikat ja verotulot tervehdyttävät samalla koko maan taloutta”, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio totesi suhdannekatsauksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä perjantaina.

Lääkeyritysten tekemät investoinnit kohdistuvat pääosin tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Kliinisten tutkimusten määrän nousu näkyy Lääketeollisuus ry:n oman kyselyn lisäksi myös lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tehdyissä ilmoituksissa. Suomessa tehtävät kliiniset lääketutkimukset liittyvät useimmiten syöpään, sydän- ja verisuonitauteihin sekä neurologisiin sairauksiin, kuten dementiaan.

Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden vienti kasvoi

Lääkeaineiden ja lääkinnällisten laitteiden vienti Suomesta kasvoi viime vuonna runsaat kuusi prosenttia. Lääkinnällisiksi laitteiksi luetaan esimerkiksi Suomessa kehitetyt ja Turussa valmistettavat hormonikierukat. Suomesta viedään lääkkeitä eniten EU:n alueelle, mutta myös Venäjä ja Sveitsi ovat merkittäviä viennin kohteita.

Lääkemarkkinoilla tasaista kehitystä

Suomen lääkemarkkinat kehittyivät viime vuonna tasaisesti. Lääkkeiden tukkuhintainen myynti kasvoi 3,8 prosenttia ja oli kokonaisuudessaan 2,4 miljardia euroa. Summasta yli puolet oli Kelan korvaamia lääkkeitä. Sairaalalääkkeiden osuus oli runsas neljäsosa.

”Suomalaiset ikääntyvät ja sen myötä erilaiset krooniset sairaudet lisääntyvät. Samalla lääkekehitys mahdollistaa yhä useamman sairauden hoidon sairaalan sijasta potilaan kotona. Lääkkeiden Kela-korvausten osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista on pysynyt noin seitsemässä prosentissa”, kertoi Lääketeollisuus ry:n analyytikko Nadia Tamminen.

Lääketeollisuus ry:n suhdannekatsaus 2017

Lisätiedot:

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

Nadia Tamminen, analyytikko

Lääketeollisuus ry

puh. 040 748 4373

7.4.2017