Lääketeollisuuden investoinnit vahvassa kasvussa

Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvoivat 12 prosenttia vuonna 2017. Voimakkain kasvu tuli tuotantoinvestoinneista, jotka tuplaantuivat vuoteen 2016 verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Lääketeollisuus ry:n julkaisemasta toimialakyselystä.

Lääketeollisuus investoi 254 miljoonaa euroa Suomessa vuonna 2017. Investoinneista 200 miljoonaa euroa kohdistui tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Esimerkiksi vuoden 2017 lopulla julkistettu FinnGen tutkimushanke on tuomassa arviolta noin 40 miljoonan investoinnit tulevan kuuden vuoden aikana. 

Merkittävin kasvu tuli tuotantoinvestoinneista, jotka yli kaksinkertaistuivat edellisvuodesta. Viime vuonna lääkeyritykset investoivat tuotantoon noin 53 miljoonaa euroa.

”Lääkeyritysten investoinnit ovat nyt vahvassa kasvussa Suomessa ”, iloitsee Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Mia Bengtström. ”Kasvukäyrälle investoinneissa päästiin jo vuonna 2016. Meillä on mahdollisuus luoda Suomeen toimintaympäristö, joka houkuttelee kansainvälisiä toimijoita ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. ” 

Kasvun taustalla vaikuttaa terveysalalla tehty pitkäjänteinen työ ja kasvuun tähtäävä strategia. Terveysalan kasvustrategia laadittiin vuonna 2014 työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Kasvustrategia listaa keskeisimmät kehittämistoimet, joilla vauhditetaan terveysalan yritysten investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa.

”Nyt julkaistut investointiluvut osoittavat, että yhteiskunnan panostus toimialaan on kannattanut ja tulokset alkavat näkyä.  Kehitystyö jatkuu ja yhteisen strategian lisäksi on erittäin tärkeää, että lainsäädäntö sekä muut yhteiskunnan toimet tukevat kasvua jatkossakin”, Bengtström kertoo. 

Perinteisten kliinisten lääketutkimusten rinnalle rekisteritutkimusta

Lääketutkimuksen kivijalkana pitkään olleet kliiniset lääketutkimukset edustavat suurinta kansainvälisen tutkimustoiminnan volyymia, mutta niitä tehdään Suomessa nyt vähemmän kuin aikaisemmin. Uudet investoinnit kliinisiin lääketutkimuksiin edellyttävät toimintaympäristön kehittämistä, joka voisi olla yksi kasvustrategian tulevista keskeisistä painopisteistä.

Lääketeollisuus ry:n toimialakyselyssä ilmeni, että lääkeyritykset ovat investoineet odotettua enemmän terveydenhuollon rekistereitä ja muita tietovarantoja hyödyntävään tutkimukseen. Tällä tutkimusalueella on kansainvälisesti kasvava kysyntä, johon Suomella on hyvä mahdollisuus vastata.

”Suomeen on mahdollista saada aikaan erinomainen tutkimusekosysteemi, jossa huolehditaan kansalaisten tietosuojasta ja tietojen tietoturvallisesta käytöstä sekä samalla mahdollistetaan korkeatasoinen tutkimus”, Bengtström selventää.

Lääketeollisuus ry selvittää vuosittain toimialan investoinnit tutkimukseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon sekä muut toimialan investoinnit. Kyselyyn vastasi tänä vuonna 30 keskeisintä lääkealan yritystä, joista 29 yritystä oli investoinut Suomeen vuoden 2017 aikana. Lisätietoa verkkosivuillamme.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Mia Bengtström
p. 040 544 5858, mia.bengtstrom@laaketeollisuus.fi

6.4.2018