Lääketeollisuuden investointikysely: Suomeen mahdollisuus saada merkittävästi enemmän lääketutkimuksia

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset näkevät Suomen tulevaisuuden investointikohteena. Lääkeyritykset näkevät Suomella vahvuuksia, jotka houkuttelevat niitä investoimaan. Kasvupotentiaali saadaan täysimittaisesti hyödynnettyä, jos toimintaympäristön heikkoudet korjataan.

​Lääketeollisuus ry:n ensimmäistä kertaa tekemän investointikyselyn tuloksia esiteltiin tiistaina pidetyssä seminaarissa. 37 prosenttia lääkeyrityksistä uskoo Suomeen tehtävien investointien lisääntyvän merkittävästi tai jonkin verran tulevan kahden vuoden aikana. 29 prosenttia uskoo tason pysyvän ennallaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Viitanen kertoo, että kyselyyn vastanneet lääkeyritykset näkevät Suomen vahvuuksina mm. maailmanluokan tutkimuksen, korkean koulutustason, vakaan toimintaympäristön ja biolääketieteen osaamisen.

– Jäsenyrityksemme näkevät, että tutkimustoiminnan saralla Suomella on mahdollisuus saada jatkossa merkittäviä investointeja. Kliinisten lääketutkimusten ja muun lääketeollisuuden tutkimustoiminnan kannalta on keskeistä, että laajasti valmistellun Terveysalan kasvustrategian toimeenpano aloitetaan vielä tämän vuoden aikana. Tuleen ei ole vara jäädä makaamaan, painottaa Viitanen.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vaikeita myös lääkeyrityksille. Kyselyyn vastanneista 42 prosenttia kertoo investoineensa Suomeen vähemmän kahden edellisen vuoden aikana kuin aiemmin. Kansainvälinen kilpailu on koventunut ja toimintojen keskittäminen alueellisiin organisaatioihin ei ole jokaisessa tilanteessa suosinut Suomea.

Toisaalta neljännes vastaajista kertoo investoineensa enemmän kuin aiemmin.

Turkuun voimakkaasti investoineen lääkeyritys Bayer Nordicin toimitusjohtaja Oliver Rittgenin mukaan Suomessa osataan yhdistää lääketieteellistä, farmakologista ja terveysteknologista osaamista maailmanlaajuisesti katsottuna kilpailukykyisesti.

Tällaiset erityisosaamisalueet ovat Rittgenin mukaan jatkossakin niitä tekijöitä joilla Suomi voi pärjätä lääkealan kansainvälisessä kilpailussa.

Merkittävimmät investoinnit kliinisiin lääketutkimuksiin

Selkeästi eniten Suomessa on investoitu kliinisiin lääketutkimuksiin (77 % vastaajista). Hieman yli puolet kertoo tehneensä Suomessa muuta lääkealan tutkimusta. Lisäksi 46 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoo palkanneensa lisää henkilökuntaa Suomessa viimeisen kahden vuoden aikana.

Liite: Investointikysely

Lyhyesti
Suomi voi olla lääketeollisuudelle houkutteleva investointikohde.
Maamme vahvuuksia tutkimustoiminnassa pitää markkinoida aktiivisesti.
29.4.2014