Lääketeollisuuden ja lääkäreiden välinen taloudellinen yhteistyö julkiseksi 2016

Lääkeyhtiöt ryhtyvät vuonna 2016 julkistamaan tiedot lääkäreiden kanssa tekemästään taloudellisesta yhteistyöstä. Uudistuksen myötä lääkeyhtiöt julkaisevat omilla verkkosivuillaan tiedot mm. lääkäreistä, joiden osallistumista lääketieteellisiin koulutuksiin ne ovat tukeneet esimerkiksi maksamalla matkakulut.

Lääketeollisuus toteuttaa uudistuksen omasta aloitteestaan läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Lääketeollisuuden ja terveydenhoidon ammattilaisten välinen yhteistyö on terveydenhoidon kehittämisen ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymisen kannalta välttämätöntä. Tulevan uudistuksen myötä yhteistyö saatetaan aiempaa avoimemmaksi.

”Lääkäreiden ja lääkeyritysten yhteistoiminta hyödyttää potilaita, terveydenhoitojärjestelmää ja yhteiskuntaa. On yleisen luottamuksen kannalta tärkeää, että yhteistyö tehdään läpinäkyväksi”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Taloudellisen yhteistyön julkistaminen on luontevaa jatkoa alan tekemälle omavalvontatyölle. Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan alan Eettisiä ohjeita, jotka sisältävät yksityiskohtaisia säännöksiä lääkkeiden markkinoinnista. Ohjeiden ensimmäinen versio on laadittu jo vuonna 1959, ja niiden noudattamista valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta.

”Valvontakunnan työhön kuuluvat muun muassa lääkemainosten ennakkotarkastukset. Eettisten ohjeiden rikkomisesta valvontakunta voi langettaa yritykselle kymmenien tuhansien eurojen seuraamusmaksun”, kertoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Suomen Lääkäriliitto suosittelee jäsenilleen, että nämä suostuvat tietojen julkistamiseen.

”On erinomaista, että avoimuuden lisäämiseen on lähdetty hakemaan ratkaisua oma-aloitteisesti. Tämä on merkki toimialan valveutuneisuudesta ja kyvystä toteuttaa vastuullista itsesäätelyä”, sanoo terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski Lääkäriliitosta.

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 7477 620
Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031
Terveyspolitiikan asiantuntija, LT Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry,puh: 044 5630 556
Viestintäjohtaja Tuomas Nurmela, Lääketeollisuus ry, puh: 040 542 0009

 

Lyhyesti
Lääketeollisuusden ja lääkäreiden taloudellinen yhteistyö tulee julkiseksi vuonna 2016.
Uudistus toteutetaan oma-aloitteisesti.
Avoimuuden lisääminen on luonteva osa 55 vuotta toiminutta lääketeollisuuden markkinoinnin omavalvontaa.
2.12.2014