Lääketeollisuuden Merikallio: Terveysalan kasvustrategiassa askelmerkit kasvulle

Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio pitää tänään julkaistua Terveysalan kasvustrategiaa erittäin tervetulleena. Laajan keskustelun ja kattavan valmistelutyön tuloksena aikaansaatu strategia vahvistaa edellytyksiä houkutella Suomeen lisäinvestointeja.

​– Tuoreen jäsenkyselymme perusteella lääketeollisuuden yritykset näkevät Suomen houkuttelevana investointikohteena. Terveysalan kasvustrategiassa esitetyt toimenpiteet vievät suomalaista toimintaympäristöä oikeaan suuntaan, sanoo Merikallio.

Merikallion mukaan on tärkeää, että strategian toimenpide-esitykset saadaan käytäntöön mahdollisimman nopeasti, jotta Suomen kiinnostavuus investointikohteena paranee.

Maanantaina 26.5. julkaistu Terveysalan kasvustrategia on kolmen ministeriön (TEM, STM, OKM), Tekesin ja Suomen Akatemian yhteistyössä terveysalan toimijoiden kanssa valmistelema strategia. Se sisältää keskeiset toimenpidesuositukset tutkimus- ja innovaatiotoiminnan systemaattiseksi kehittämiseksi sekä terveysalan investointien lisäämiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi.

Strategiaan voi tutustua työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.

Lääketeollisuus ry:n investointikyselyn tuloksiin voi perehtyä yhdistyksen verkkosivuilla.

 

Lyhyesti
Kasvustrategia vahvistaa edellytyksiä saada Suomeen lisäinvestointeja
Suositusten käytäntöön saaminen on ensiarvoisen tärkeää.
26.5.2014