Lääketeollisuuden yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kasvoi vuonna 2016

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset käyttivät yhteistyöhön 32,5 miljoonaa euroa, mikä on 16 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua on erityisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen osalta.

“T&K-rahoituksen kasvu on osoitus siitä, että Suomessa on vaativan tason osaamista tutkimustoiminnassa. Lääkeyritykset kokevat maamme houkuttelevana investointikohteena ja ovat käynnistäneet tutkimusyhteistyötä täällä”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Jaakko Laurila.

Yhteistyön julkistaminen on lääketeollisuuden Euroopan laajuinen hanke, johon Suomessa ovat sitoutuneet Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset. Jäsenyritykset julkistivat kaikki terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tekemäänsä yhteistyöhön liittyvät rahasummat omilla verkkosivuillaan 31.5. Nyt toista kertaa toteutettu julkistaminen koskee vuonna 2016 tehtyä yhteistyötä.

Lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset osallistuivat alan oma-aloitteiseen tietojen luovuttamiseen edelliskertaa ahkerammin. Vapaaehtoisen suostumuksen julkistaa summat nimellään antoi 68 prosenttia.

”Hienoa, että yritykset ja lääkärit tekevät enemmän yhteistyötä ja ovat avoimia yhteistyön laadun ja arvon suhteen. Yhteistyö on sekä potilaan että terveydenhuollon kannalta hyödyllistä”, sanoo Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Laura Labart.

Lääkeyritykset ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä, joka on välttämätöntä lääkehoitojen ja terveydenhuollon kehittämisen kannalta. Yhteistyötä sääntelevät lain lisäksi Lääketeollisuus ry:n Eettiset ohjeet, joiden mukaan yhteistyön pitää aina perustua ammatilliseen tarpeeseen.

Keskimäärin lääkeyritykset käyttivät noin tuhat euroa yhteistyötahoa kohden. Keskeisiä yhteistyömuotoja ovat koulutus- ja asiantuntijapalvelut. Näihin liittyviä tukia ja palkkioita lääkeyritykset maksoivat terveydenhuollon ammattilaisille viime vuonna yhteensä noin 8,9 miljoonaa euroa. Koulutuksiin liittyvä keskeinen yhteistyömuoto on tieteellisiin kongresseihin osallistumisen tukeminen.  Asiantuntijapalkkioita yritykset maksavat lääkäreille esimerkiksi luennoista ja tieteellisestä konsultoinnista.

Suomen Lääkäriliitto tukee yhteistyön avoimuutta ja on suositellut jäsenilleen, että nämä antaisivat suostumuksensa tekemänsä yhteistyön julkistamiseen nimellään.

”Lääketieteen kehittymisen vuoksi lääkärien jatkuva kouluttautuminen on tärkeää. Lääketeollisuuden tuki on työnantajillekin merkittävä. Yhteistyö hyödyttää laajasti potilaita ja koko terveydenhuoltoa. Hienoa on, että viime vuoteen verrattuna yhä useampi lääkäri on antanut luvan tietojensa julkistukseen kuten Lääkäriliitto on suositellut”, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

Lisätietoja:
http://www.laaketeollisuus.fi/julkistaminen

Erityisasiantuntija Laura Labart, Lääketeollisuus ry, puh: 040 747 7620

Erityisasiantuntija Jaakko Laurila, Lääketeollisuus ry, puh: 040 776 3031

Puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 050 596 1670

Terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry, puh: 044 563 0556

30.5.2017