Lääketeollisuus ry kannattaa Soininvaaran linjauksia tutkimustiedon paremmasta hyödyntämisestä uusissa sote-rakenteissa

Lääketeollisuus ry kannattaa selvitysmies Osmo Soininvaaran linjauksia siitä, miten tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemaa tutkimustietoa tuotetaan ja hyödynnetään. Sote- ja alueuudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveystoimessa tarvitaan päätöksenteon tueksi nykyistä enemmän tutkittua tietoa. 

”Lääketeollisuus pitää tärkeänä THL:n ja maakuntien tutkimustoiminnan kehittämistä nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Merikallion mukaan niillä molemmilla on tärkeä rooli vaikuttavuuden eli hoidon tuomien terveyshyötyjen osoittamisessa.

”Tulevaisuudessa on arvioitava nykyistä enemmän kehittyvän lääkehoidon vaikutuksia potilaiden kykyyn pärjätä arjessaan. Lisäksi on arvioitava lääkehoidon kehityksen tuomia hyötyjä terveydenhuollolle ja laajemmin yhteiskunnalle”, Merikallio sanoo

Lääketeollisuus pitää hyvänä myös Soininvaaran esille nostamaa ajatusta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen eli Fimean päätoimipaikan sijainnista Helsingissä.

”Lääketeollisuus pyrkii tuomaan Suomeen lisää lääkealan investointeja ja työpaikkoja, erityisesti lääketutkimuksessa. Fimean laadukkaalla toiminnalla on merkittävä vaikutus tämän kasvun toteutumiseen”, Merikallio sanoo.

Lisätietoja:

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

18.1.2017