Lääketeollisuus ry: Kipeitä leikkauksia lääkekorvauksiin, satsaukset terveysalan kasvuun täsmentämättä

Uusi hallitus jatkaa viime vuosien ankaria lääkekorvausleikkauksia. Samalla hallitus kuitenkin pyrkii parantamaan terveysalan kasvuedellytyksiä vielä tarkentamattomin keinoin ja kehittämään rationaalista lääkehoitoa.

Lääketeollisuus ry pitää hallituspuolueiden sopimaa 150 miljoonan euron leikkausta lääkekorvauksiin merkittävänä.

"Yli kymmenen prosentin leikkaus on jo itsessään ankara, mitä erityisesti korostavat viime vuosien aikana tehdyt useat huomattavat leikkaukset. Näin merkittävän leikkauksen toteuttaminen on sovittava yhteisesti lääkealan toimijoiden kanssa. Lääketeollisuuden mahdollisuuksia tuoda uusia tutkimus- ja tuotekehityshankkeita ei pidä vaarantaa", painottaa Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Lääketeollisuus odottaa hallitukselta täsmennyksiä toimenpiteistä terveysalan kasvumahdollisuuksien parantamiseksi.

"On arvioitu, että lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit voisivat kasvaa 200–300 miljoonalla eurolla nykyisestä noin 200 miljoonan euron tasosta. Hyppy investointien tasossa vaatii kuitenkin edellisen hallituksen hyväksymän Terveysalan kasvustrategian toimenpide-esitysten toteuttamista. Pidämmekin tärkeänä, että hallitus nostaa Terveysalan kasvustrategian vahvasti esiin toimenpideohjelmassaan", kertoo Merikallio.

Merikallio muistuttaa, että esitetty investointitason nousu toisi Suomeen 700–1000 uutta lääketeollisuuden työpaikkaa.

Lääketeollisuus näkee hallitusohjelmassa myös positiivisia elementtejä. Suomalaisten toiminta- ja työkykyä, kokonaisvaltaista hoitoa sekä kustannustehokasta lääkehoitoa tavoitellaan rationaalisen lääkehoidon toimenpideohjelmalla.

"Rationaalinen lääkehoito potilasturvallisuuden, hyvinvoinnin ja kustannustehokkuuden takeena on kiistatta järkipuhetta. Rationaalinen lääkehoito on Käypä hoito -suosituksia tukevaa parasta mahdollista lääkehoitoa, joka perustuu oikeaan diagnoosiin. Lääkehoidon vastetta seurataan ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia. Hoito toteutetaan potilaan kokonaistilanteen mukaisesti", avaa Merikallio Lääketeollisuuden näkemystä rationaalisesta lääkehoidosta.

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

28.5.2015