Lääketeollisuus ry: Suomi on hyvä paikka Euroopan lääkevirastolle

Tutkivaa lääketeollisuutta edustava Lääketeollisuus ry on tyytyväinen Suomen päätöksestä lähteä tavoittelemaan Euroopan lääkevirastoa. 

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina, että Suomi tavoittelee Euroopan lääkeviraston EMA:n sijoittamista Suomeen. EMA vastaa eurooppalaisten lääkevalmisteiden myyntilupahakemusten tieteellisestä arvioinnista. Virasto siirretään nykyisestä sijaintipaikastaan Lontoosta Britannian EU-eroprosessin myötä. Useat EU-maat ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan toimia viraston uutena sijaintipaikkana.

”On hienoa, että Suomi on mukana kilpailussa EMA:n uudesta sijaintipaikasta. Suomessa on vahvaa lääkealan osaamista erityisesti tulevaisuuden kannalta keskeisillä aloilla, kuten yksilöllisen lääkehoidon kehittämisessä. Lisäksi Suomen lääkevalvonnasta vastaava Fimea on Euroopan laajuisesti arvostettu viranomainen, jolla on vahva rooli myös EMA:n toiminnassa”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Tavoittelemalla Euroopan lääkevirastoa itselleen Suomi tekee näkyväksi suomalaista lääkealan osaamista. Näkyvyys edistää kansainvälisten lääkeyritysten investointihalukkuutta suomalaiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Näin hakuprosessiin osallistuminen tukee myös terveysalan kasvustrategian toteutumista.

EU:n kolmanneksi suurimman viraston sijoittumisella Suomeen olisi suuri merkitys myös terveysalan tutkimukselle sekä kotimaiselle elinkeinoelämälle. EMA työllistää useita satoja korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja ylläpitää lisäksi mittavaa asiantuntijaverkostoa. Viraston sijoittuminen Suomeen merkitsisi Suomessa järjestettävien kokousten kasvun myötä uusia työpaikkoja lääkealan lisäksi myös suomalaisille lento- ja muille kuljetuspalveluille sekä majoitus- ja ravintolapalveluille.

Lisätietoja:

Jussi Merikallio

toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

17.3.2017