Lääketeollisuus ry tyytyväinen ministeri Mäntylän Fimea-ratkaisuun

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry on tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän ratkaisuun siitä, että Helsinki on lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipaikka.

”Lääketeollisuus pyrkii tuomaan Suomeen lisää lääkealan investointeja ja työpaikkoja. Ministerin tekemä ratkaisu vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa näistä investoinneista”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

”Fimealla on merkittävä rooli terveysalan kasvustrategian toteuttajana. Kasvustrategian avulla Suomeen saadaan lisää lääketutkimusta, joka tuo terveyttä ja hyvinvointia suomalaisille”, Merikallio muistuttaa.

Ministeri Mäntylän ratkaisu mahdollistaa Fimean vahvan osaamisen säilyttämisen. Lääketeollisuus ry pitää tärkeänä, että tämä osaaminen saadaan vastaisuudessa yhä näkyvämmäksi sekä kotimaassa että osana Euroopan lääkevalvontaa.

Ministerin tekemän ratkaisun mukaan Fimean päätoimipaikka on Helsinki. Lääkehoitojen arviointiin ja lääkehuollon kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat Kuopiossa. Asiasta pyydetään vielä lausunto alueellistamisen koordinaatioryhmältä.

”Lääketeollisuus kannattaa lääkehoitojen arvioinnin kehittämistä osana laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien toimintojen arvioinnin kehittämistä”, Merikallio toteaa.

Fimean asiakkaat maksavat erilaisina lupa- ja valvontamaksuina noin 85 prosenttia Fimean nettomenoista. Lääkeyritykset ovat Fimean suurin asiakasryhmä.

Lisätietoja:

Jussi Merikallio, toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

15.3.2016