Lääketeollisuus ry vastustaa Fimean pakkosiirtoa Kuopioon

Lääketeollisuus ry:n mielestä Kuopion asemasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipisteenä pitää luopua. 

”Alueellistaminen ei ole eduksi Suomen ja Fimean kilpailukyvylle nyt, kun Terveysalan kasvustrategian mukaisesti Suomeen houkutellaan lääkealan investointeja luomaan kasvua ja uusia työpaikkoja,” sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

”Halutaanko Suomessa, että meillä on Euroopan mittakaavassa osaava ja vaikuttava virasto, joka pystyy myös tukemaan osaamisellaan suomalaista yritystoimintaa?” Merikallio kysyy.

Henkilöstön painopisteen siirtäminen Kuopioon veisi lääketeollisuuden kannalta tärkeän viraston pois sieltä, missä sen pääasialliset asiakkaat ovat. Lääkealan teollisuus sijaitsee pääasiassa pääkaupunkiseudulla sekä Turussa ja Tampereella. Fimean henkilökunnan pakkosiirrot merkitsisivät laajoja irtisanomisia, mikä johtaisi nykyisen osaamisen menettämiseen.

Alueellistamisen kustannusten lisäksi lääkeyritykset joutuisivat maksamaan Fimean kanssa asioimisesta syntyvät lisäkustannukset, kuten matkat Kuopioon.

”Uuden hallitusohjelman mukaan yritystoimintaan liittyviä kuluja ei lisätä. Teollisuus maksaa erilaisina lupa- ja valvontamaksuina noin 85 prosenttia Fimean nettomenoista”, muistuttaa Merikallio.

Valtion on turvattava Fimean toiminnot ja paras mahdollinen osaaminen. Virasto joutuu kilpailemaan muiden eurooppalaisten lääkevalvontaviranomaisten kanssa lääkkeiden arvioinnissa. Kilpailutilanne syntyy siitä, että eri maiden viranomaiset vastaavat uusien lääkkeiden arvioinnista yhdessä ja jakavat siihen liittyvät maksutulot suhteessa tehtyyn työhön. Fimean osaaminen on keskeistä myös jokaisen suomalaisen kannalta, koska virasto vastaa lääkkeiden turvallisesta käytöstä.

Lääketeollisuuden näkemyksen mukaan Fimean toiminnassa on tärkeintä kilpailukykyisen osaamisen jatkuva kehittäminen eikä sijaintipaikka. Lääketeollisuus kannattaa mallia, jossa Suomessa saatavilla olevaa parasta mahdollista arviointiosaamista voitaisiin hyödyntää maksimaalisella tavalla ilman virkojen sitomista yhdelle paikkakunnalle. 

Fimean alueellistamista koskevassa selvitysmiesraportissa esitetään, että Fimean alueellistamista jatketaan nykyisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa. Tavoitteena olisi, että vuonna 2018 Kuopiossa olisi laitoksen päätoimipiste, ja laitos toimisi monipaikkaisena.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry

puh: 050 667 48

 

Lyhyesti
Lääketeollisuus ry:n mielestä Kuopion asemasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean päätoimipisteenä pitää luopua.
Henkilöstön painopisteen siirtäminen Kuopioon veisi lääketeollisuuden kannalta tärkeän viraston pois sieltä, missä sen pääasialliset asiakkaat ovat.
Fimean henkilökunnan pakkosiirrot merkitsisivät laajoja irtisanomisia, mikä johtaisi nykyisen osaamisen menettämiseen.
16.6.2015