Lääketeollisuus tuo käytännönläheisen mittariston hoidon vaikuttavuuden seurantaan

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry haluaa osallistua sote-uudistuksessa ajankohtaiseen hoidon vaikuttavuuden mittareista käytävään keskusteluun omalla ehdotuksellaan. Lääketeollisuus ry nostaa keskusteluun mittariston, jolla erilaisten sairauksien lääke- ja muun hoidon vaikuttavuutta voitaisiin mitata.  Mittariston on laatinut tutkimus- ja asiantuntijapalveluyritys Medaffcon Oy. 

Lääketeollisuus ry nostaa julkiseen keskusteluun mittariston, jolla sairauksien hoidon vaikuttavuutta voitaisiin mitata.  Tarve mitata palveluiden vaikuttavuutta on noussut vahvasti esiin sote-uudistuksessa. Keskeistä palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa on sopivat mittarit. 

”Lääkehoitojen vaikuttavuutta tulee seurata osana sairauden muuta hoitoa, ei erillään siitä”, toteaa Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. ”Hoidon vaikuttavuutta ei voi enää mitata pitkillä, vuosia kestävillä tutkimuksilla. Terveydenhuollon tietojärjestelmiin voidaan rakentaa mittaristoja, joilla saadaan tietoa hoidon seurantaan, vaikuttavuuteen ja päätöksentekoon hyvinkin nopeasti.”

Mittariston on laatinut tutkimus- ja asiantuntijapalveluyritys Medaffcon Oy. Työ on tehty yhdessä alan toimijoiden ja kliinisten asiantuntijoiden kanssa.

Mittaristo on tehty seitsemälle kansanterveyden kannalta keskeiselle sairaudelle: keuhkosyöpä, tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti, aivohalvaus, depressio, Alzheimer ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Mittaristo koostuu indikaattoreista, joista tieto on helposti ja nopeasti saatavilla. ”Indikaattorit on valittu niin, että hoitotuloksia voidaan ketterästi seurata”, kuvailee Medaffconin projektipäällikkö Lasse Oinonen.

Sote-palveluissa on varaa vain vaikuttavaan hoitoon

Vaikuttavuutta tulee seurata ja tutkia, jotta rahat tulee kohdennettua oikein. Sairauden hoitoa on kuitenkin seurattava eri mittaristolla kuin sote-palvelujärjestelmän vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden mittaristoja laaditaan Suomessa osana sote-uudistusta ja Lääkepolitiikka 2020 ohjelmaa.

”Vaikuttavuustutkimuksille on kysyntää myös kansainvälisesti. Suomella on erinomainen mahdollisuus vastata tähän kysyntään. Meillä on hyvät potilastietojärjestelmät, jonne tallentuu paljon tietoa potilaan hoidosta.” Sirpa Rinta muistuttaa. Vaikuttavuustutkimuksia on jatkossa entistä helpompi tehdä, kun rekisteritiedon toissijaista käyttöä koskeva lainsäädäntö uudistuu.

Lääketeollisuus ry:n ehdotus vaikuttavuusmittaristosta (terminologia tarkistettu)

Lisätiedot

Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja
Lääketeollisuus ry
p. 09 6150 4909

Lasse Oinonen, vanhempi tieteellinen projektipäällikkö
Medaffcon Oy
p. 040 1242 585

26.6.2017