Lääkeväärennöksiä torjuva järjestelmä etenee aikataulun mukaisesti

Lääkevarmennusjärjestelmä

Lääkeväärennösten torjumiseksi luotavan lääkevarmennusjärjestelmän rakentaminen Suomessa etenee tavoiteaikataulussa. Lääketeollisuutta edustavat toimijat Lääketeollisuus ry, Orion Oyj, Rinnakkaislääketeollisuus ry ja Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry sekä Suomen Apteekkariliitto ry ja Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ovat 19.12.2016 perustaneet yhtiön hallinnoimaan järjestelmää. Suomen Lääkevarmennus Oy vastaa lääkevarmennusjärjestelmän toteutuksesta Suomessa.

Lääkevarmennusjärjestelmän avulla pyritään estämään lääkeväärennösten päätyminen laillisten jakelukanavien eli lääketukkujen, apteekkien ja sairaaloiden kautta lääkkeiden käyttäjille. Järjestelmän myötä lääkepakkaukset varustetaan turvamerkinnöillä, jotka mahdollistavat pakkauksen tunnistamisen jakeluketjussa. Turvamerkintöjen avulla voidaan myös selvittää, onko pakkausta matkan varrella laittomasti avattu.

Järjestelmä muodostuu eurooppalaisesta ja kansallisista tietokannoista, joihin syötetään kunkin markkinoilla olevan reseptilääkepakkauksen yksilöivä tunniste. Järjestelmän on oltava käytössä 9.2.2019 mennessä.

Potilasturvallisuus paranee

Lääkevarmennusjärjestelmä perustuu EU:n lääkeväärennösdirektiivin vaatimuksiin. Direktiivissä edellytetään, että teollisuus rakentaa ja maksaa järjestelmän. Järjestelmää toteutetaan koko lääkejakeluketjussa potilasturvallisuuden parantamiseksi. Hallinnointivastuussa ovat EU:n jäsenmaissa perustettavat organisaatiot.

”Lääkeväärennökset ovat vakava riski lääkkeiden käyttäjille. Suomessa lääkeväärennösten päätyminen laillisiin jakelukanaviin on harvinaista, mutta maailmanlaajuisesti kyse on isosta ongelmasta”, sanoo Suomen Lääkevarmennus Oy:n toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen.

Väärennetyn valmisteen vaikuttavat lääkeaineet tai muut ainesosat saattavat olla vääriä, tehottomia tai jopa vaarallisia. Lääkkeitä laittomasta verkkokaupasta tilaava vaarantaa terveytensä ja syyllistyy lisäksi lääkkeiden laittomaan maahantuontiin. Siksi lääkkeet kannattaa aina hankkia turvallisesta paikasta eli suomalaisesta apteekista.

Lääkevarmennusjärjestelmä tulee Suomessa käyttöön lääkeväärennösdirektiivin mukaisessa aikataulussa helmikuussa 2019. Ensimmäiset turvamerkintöillä varustetut lääkepakkaukset tulevat apteekkeihin jo lähitulevaisuudessa, kun järjestelmän käyttöönottoon valmistaudutaan.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Maija Gohlke-Kokkonen

Puh. 040 700 1655

maija.gohlke-kokkonen@laaketeollisuus.fi

19.12.2016