Lääkkeet ovat olennainen osa sosiaali- ja terveyspalveluita - lääkejakelua tulee tarkastella osana tätä kokonaisuutta

Lääketeollisuus ry

Viime kuukausina on julkaistu useita raportteja ja selvityksiä lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelun kehittämiseen liittyen. Lääketeollisuudelle keskeisintä kaikissa lääkejakeluun liittyvissä muutoksissa on turvata reseptilääkkeiden saatavuus, ammattilaisten antama neuvonta lääkkeen käytöstä sekä muu lääkitysturvallisuutta edistävä toiminta sairaaloissa ja avohoidon apteekeissa. 

Tiedote 18.6.2017

Viime kuukausina on julkaistu useita raportteja ja selvityksiä lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelun kehittämiseen liittyen. Lääketeollisuudelle keskeisintä kaikissa lääkejakeluun liittyvissä muutoksissa on turvata reseptilääkkeiden saatavuus, ammattilaisten antama neuvonta lääkkeen käytöstä sekä muu lääkitysturvallisuutta edistävä toiminta sairaaloissa ja avohoidon apteekeissa. 

Lääkkeiden jakelun kehittäminen on ajankohtaista uusia toimijoita ja vastuutahoja mukanaan tuovan sote-uudistuksen vuoksi. Digitalisaatio muuttaa ja tukee lääkejakelua mahdollistaen mm. uudenlaiset neuvontapalvelut ja entistä paremman tiedonkulun. Muutostarpeita tuovat myös uudet, innovatiiviset lääkehoidot, esimerkiksi täsmähoidot, joiden avulla voidaan muuttaa terveydenhuollon toimintatapoja ja saada parempia hoitotuloksia. Näin innovatiiviset lääkehoidot voivat tarjota ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuspaineisiin. Lääkejakelu on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Lääkejakelun merkitys tulee korostumaan väestön ikääntyessä.

”Lääkkeiden alhainen tukkuhintataso on hidastanut uusien lääkkeiden saatavuutta Suomeen. Terveydenhuoltoa tehostavien uusien lääkkeiden saatavuutta suomalaisille tulee nimenomaan parantaa, eikä mitenkään heikentää lääkejakeluun tehtävillä muutoksilla”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

”Suomella on nyt mahdollisuus lähteä ihan uudelle tielle - mukaan terveydenhuollon seuraavalle aallolle, jolloin myös jakeluun suunniteltavien toimenpiteiden tulee mieluummin edistää tätä kuin viedä taaksepäin. Tulevaisuus on digitaalinen ja potilaiden täsmähoitoihin keskittyvä. Näihin ei vastata vain vanhan maailman jakelukeinoilla”, Sanna Lauslahti jatkaa.

Maanlaajuinen saatavuus ja lääkitysturvallisuus varmistettava

Viime kuukausina on julkaistu useita raportteja ja selvityksiä lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelun kehittämiseen liittyen. Lääkehuoltoa kehitettäessä on ensisijaisen tärkeää huomioida, etteivät lääkitysturvallisuus ja lääkkeiden saatavuus vaarannu muutosten myötä.

Nykyisen apteekkijärjestelmän parhaat piirteet, turvallisuus sekä lääkkeiden maanlaajuinen saatavuus potilaille, on jatkossakin varmistettava.

”Keskeistä lääketeollisuudelle on se, että lääkkeiden hyvä saatavuus ja laaja valikoima, lääkkeisiin liittyvä ammattilaisten antama neuvonta sekä muu lääkitysturvallisuutta edistävä toiminta turvataan myös jatkossa – kaikkialla Suomessa”, Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta painottaa.

Lääkkeiden saatavuus- ja huoltovarmuuskysymykset yhä ajankohtaisia

”Pidämme tärkeänä kustannustehokasta lääkejakeluketjua, jossa jokainen toimija tuottaa lisäarvoa. Lääkehuollon jatkokehittämistä koskevassa keskustelussa on muistettava, että digitalisaatio muuttaa lääkejakelua joka tapauksessa”, Sirpa Rinta ynnää.

Lääkkeiden hyvää saatavuutta potilaille tukee Suomessa käytössä oleva yksikanavainen tukkujakelumalli. Akuuteissa häiriöissä apua saadaan usein lääkkeiden velvoitevarastoinnista, jota tulisi kuitenkin edelleen kehittää. Vähittäisjakelussa lääkkeiden saatavuutta voidaan puolestaan parantaa esimerkiksi lisäämällä apteekkien määrää sekä kehittämällä verkkoapteekkien toimintaa.

Lääkehuoltoa ja lääkehoitoa tarkasteltava kokonaisuutena

Lääketeollisuus pitää tärkeänä, että lääkehuoltoa ja lääkehoitoa tarkastellaan sairaaloissa ja avohoidossa käytettävien lääkkeiden kokonaisuutena, jossa varmistetaan saumaton yhteistyö ja potilaan hoidon toimiva kokonaisuus. Lääketeollisuus tukee myös rationaalista lääkehoitoa, jossa potilas saa diagnoosin ja hänelle parhaiten sopivan lääkehoidon nopeasti. Hoidon tuloksia seurataan ja hoitokokonaisuutta sekä sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti. Jotta tämä toteutuisi, lääkejakelusta sairaaloissa ja avohoidon apteekeissa  vastaavien toimijoiden tehtävät on määriteltävä siten, että potilaiden lääkehoidon onnistuminen on ensisijaista.

”Lääkehoitoa ja lääkkeiden jakelua koskevia ratkaisuja tulisi pohtia sosiaali- ja terveydenhuollossa kokonaisuutena, yhteistyössä eri toimijoiden kesken”, Sirpa Rinta summaa. ”Kehittämisessä on otettava huomioon myös lääkkeiden rahoitus, jotta potilaan saamaa lääkehoitoa ohjaisi lääketieteellinen tarve, eivät rahoituskanavat.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry, p. 050 512 2380
Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry, p. 040 533 0666

Ajankohtaisia raportteja ja selvityksiä lääkkeiden tukku- ja vähittäisjakelun kehittämisestä:

18.6.2018