Oikea lääkehoito potilaalle on harkittava kokonaisuutena – ei erillisratkaisuja lääkkeiden apteekkijakelusta

Sote- ja alueuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Jotta potilaat saisivat tällöin julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa myös sairautensa hoitoon tarvittavat lääkkeet, on lääkehoidon järjestämistä ja lääkehuoltoa koskevat ratkaisut tehtävä tämän vuoden aikana. Lääkehuolto on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.

TIEDOTE 7.3.2018

Oikea lääkehoito potilaalle on harkittava kokonaisuutena – ei erillisratkaisuja lääkkeiden apteekkijakelusta

Sote- ja alueuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Jotta potilaat saisivat tällöin julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa myös sairautensa hoitoon tarvittavat lääkkeet, on lääkehoidon järjestämistä ja lääkehuoltoa koskevat ratkaisut tehtävä tämän vuoden aikana. Lääkehuolto on olennainen osa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.

”Lääketeollisuus haluaa, että lääkehoitoa ja lääkkeiden jakelua koskevia ratkaisuja pohdittaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kokonaisuutena, ilman etupainotteista apteekkikeskustelua.” sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Toimiva lääkehoito uusissa sote‐rakenteissa edellyttää uusia ratkaisuja moniin avohoidon ja laitoshoidon kysymyksiin. Ne liittyvät eritysesti lääkkeiden jakelu- ja rahoituskanaviin, julkisiin hankintoihin, lääkehoidon ohjaukseen ja lääkkeitä koskevaan päätöksentekoon. Lääkkeiden jakelusta avohoidossa ja sairaaloissa vastaavien toimijoiden tehtävät on määriteltävä niin, että potilaiden lääkehoidon onnistuminen on ensisijalla.

”Keskeistä lääketeollisuudelle on se, että muutoksissa turvataan reseptilääkkeiden saatavuus, lääkkeisiin liittyvä ammattilaisten antama neuvonta ja muu lääkitysturvallisuutta edistävä toiminta kaikkialla maassa.” Sirpa Rinta jatkaa.

Nykyisen apteekkijärjestelmän parhaat piirteet, lääkkeiden maanlaajuinen saatavuus potilaille ja turvallisuus, on jatkossakin varmistettava. Jatkokehittämistä koskevassa keskustelussa on muistettava, että digitalisaatio muuttaa lääkejakelua joka tapauksessa

Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta tehtävän Lääkejakeluselvityksen 2018 selvitysryhmä julkaisi 7.3.2018 väliraportin ”Apteekkitoiminnan uudistamisen suuntaviivat”.

Lisätietoja:  Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry p. 040 533 0666.

7.3.2018