Pohjoismainen Nordic Trial Alliance-konferenssi kokosi yli 200 lääketutkimuksen asiantuntijaa Helsinkiin

Pohjoismainen Nordic Trial Alliance –konferenssi kokosi yli 200 lääketutkimuksen asiantuntijaa Helsingin Biomedicumiin keskiviikkona ja torstaina 22.-23.4.2015.

Konferenssin pääteemana oli pohjoismainen yhteistyö lääketutkimuksessa. 26 miljoonan asukkaan väestöpohja, korkeatasoiset ja keskenään samankaltaiset terveydenhoitojärjestelmät sekä edistyksellinen tutkimusosaaminen tekevät Pohjoismaista ihanteellisen ympäristön kansainväliselle lääketutkimukselle.

Pohjoismaat kiinnostavat kansainvälistä lääketeollisuutta  

Konferenssin pääpuhujana oli lääkeyritys MSD:n lääketutkimuksista Euroopassa vastaava Hassan Ansari, joka arvioi Pohjoismaiden vetovoimaa lääketutkimusten sijoituskohteena kansainvälisen yrityksen näkökulmasta. Ansarin mielestä Pohjoismaissa on lääketeollisuuden tekemän tutkimusten vaatimaa osaamista, hyvin koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset sekä vankat kansantaloudet ja halua uusien hoitomahdollisuuksien tarjoamiseen potilaille. Pohjoismaiden etuna on myös potilaiden halukkuus osallistua lääketutkimuksiin sekä annettujen ohjeiden noudattaminen, mikä vahvistaa tutkimustulosten luotettavuutta.  

Kehittämisen mahdollisuuksia Hassan Ansari näki pohjoismaisen tutkimusyhteistyön laajentamisessa myös Baltian alueelle. Hänen mielestään Pohjoismailla on edelleen parantamisen varaa myös esimerkiksi tutkimusten lupakäytäntöjen yhtenäistämisessä ja tehostamisessa.

Konferenssissa olivat esillä eri Pohjoismaiden kansalliset ja alueelliset tutkimuskeskittymät, kuten norjalaisen Haukelandin yliopiston syöpäkeskus. Suomalaisosaamista esitteli muiden muassa Suomen Molekyylilääketieteen Instituutin professori Aarno Palotie, joka kertoi suomalaisista terveydenhuollon rekistereistä ja biopankeista sekä niiden tarjoamista tutkimusmahdollisuuksista. HYKS syöpäkeskuksen johtaja, professori Petri Bono kertoi yliopistosairaalassa toimivasta syöpäkeskuksesta pohjana kansalliselle syöpäkeskukselle sekä pohjoismaiselle tutkimusyhteistyölle.

Kansallisen lastenlääkäreiden tutkimusverkoston pääsihteeri Pirkko Lepola esitteli konferenssin yleisölle vireillä olevaa pohjoismaista yhteistyötä lasten lääketutkimuksissa. Yhteistyö on tarpeen erityisesti silloin, kun kehitteillä on lasten käyttöön tarkoitettu, mutta muiden kuin tyypillisten lastensairauksien hoitoon tarkoitettu lääke – koska lääkkeen turvallisuus voidaan varmistaa vain riittävän suurella määrällä tutkimuspotilaita.

”Konferenssin parasta antia oli loistava mahdollisuus verkostoitua runsaan, viidestä eri Pohjoismaasta saapuneen osallistujajoukon kesken. Suomalainen huippuluokan tutkimusosaaminen pääsi konferenssin aikana hienosti esille, ja nuoret tutkijat pääsivät posterisessiossa esittelemään omaa osaamistaan”, sanoo kaksipäiväisen konferenssin järjestelyistä vastanneen Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija Mia Bengtström.

Lisätiedot:

Mia Bengtström, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

puh: 040 544 5858

http://nta.nordforsk.org/news/nordic-collaboration-in-clinical-research

www.laaketutkimukset.fi

24.4.2015