Reseptilääkkeiden valtakunnallisen jakelun turvaaminen edellyttää itsehoitolääkkeiden pysymistä apteekissa

Lääketeollisuus ry:n mielestä nykyisenlaista, tiheää apteekkiverkostoa ei saa vaarantaa laajentamalla itsehoitolääkkeitä apteekkimyynnistä ruokakauppoihin. Lääketeollisuus katsoo, että reseptilääkkeiden maantieteellisesti kattava jakeluverkosto on turvattava. Sen vuoksi kaikkia lääkkeiden jakelukanavia koskevia muutosehdotuksia tulee harkita siltä pohjalta, miten ne vaikuttavat apteekkiverkoston tiheyteen ja sitä kautta ihmisten mahdollisuuksiin ostaa heille määrättyjä reseptilääkkeitä.

Päivittäistavarakauppa ry:n DRA Consultingilla teettämän, 14.3.2015 julkaistun selvityksen mukaan osa nykyisin apteekeissa myytävistä lääkkeistä sopisi lääkitysturvallisuutta vaarantamatta myytäväksi ruokakaupoissa, kunhan asianmukainen lääkeneuvonta on varmistettu. Tällaisia valmisteita ovat selvityksen mukaan esimerkiksi Rennie-närästyslääke ja Zyrtec-allergialääke. Selvityksen mukaan esimerkiksi Fludent-fluoritabletteja ja ViSiblin-ummetuslääkettä voitaisiin myydä päivittäistavarakaupoissa myös ilman erillistä neuvontaa.

Selvityksen mukaan valtaosa nykyisin apteekeissa myytävistä itsehoitolääkkeistä on kuitenkin lääkitysturvallisuuden vuoksi vastaisuudessakin rajattava apteekkimyyntiin. Kyse on valmisteista, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä haittavaikutuksia riippumatta siitä, käytetäänkö niitä oikein tai väärin. Tällaisia valmisteita ovat esimerkiksi Losec-liikahappoisuuslääke ja Burana-kipulääke.

Lääketeollisuus ry:n mielestä apteekin tuki ja neuvonta ovat itsehoitolääkkeiden oikean käytön kannalta tärkeitä. Lääkkeiden vääränlainen käyttö heikentää lääkehoidon onnistumista ja saattaa voimistaa lääkkeiden haittoja.

”Apteekeilla on ruokakauppoja paremmat mahdollisuudet kehittää turvallista itselääkintää. Jos ruokakaupat ja kioskit lisätään joidenkin itsehoitolääkkeiden jakelukanavaksi, niiden on tarjottava myös lääkkeeseen liittyvää neuvontaa”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Itsehoitolääkkeiden jakelukanavien lisäämisen sijaan Lääketeollisuus ry haluaa laajentaa apteekeissa myytävien itsehoitolääkkeiden valikoimaa vapauttamalla joitakin nykyisin reseptillä myytäviä tuotteita itsehoitoon.

”Apteekeista hankittujen itsehoitolääkkeiden nykyistä laajempi käyttö keventäisi terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvia paineita vähentämällä lääkärikäyntien tarvetta”, Sirpa Rinta perustelee.

Lisätiedot:

Lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry

puh. 040 533 0666

Lyhyesti
Päivittäistavarakauppa ry:n DRA Consultingilla teettämän selvityksen mukaan osa nykyisin apteekeissa myytävistä lääkkeistä sopisi lääkitysturvallisuutta vaarantamatta myytäväksi ruokakaupoissa.
Lääketeollisuus ry:n mielestä nykyisenlaista, tiheää apteekkiverkostoa ei saa vaarantaa laajentamalla itsehoitolääkkeitä apteekkimyynnistä ruokakauppoihin.
Lääketeollisuus ry:n mielestä apteekin tuki ja neuvonta ovat itsehoitolääkkeiden oikean käytön kannalta tärkeitä.
16.3.2015