Suomalaiset arvostavat terveysalan tutkimusta - yritysten rooli tutkimustyössä kaipaa vielä kirkastamista

Suomalaiset pitävät tärkeänä, että Suomessa tehdään terveysalan tutkimusta ja meidät nähdään kansainvälisesti kiinnostavana ja kilpailukykyisenä kumppanina. Tiedot käyvät ilmi keväällä toteutetusta kansalaiskyselystä.1 Yritysten roolia vaikuttavien hoitojen kehittäjänä ei tunneta kovin hyvin, sillä vain runsas neljännes vastaajista kokee, että yritykset voisivat tehdä terveysalan tutkimusta. Kansalaiskyselyn tuloksiin sekä terveysalan tutkimuksen nykytilaan syvennytään SuomiAreenassa 19.7. käytävässä Terveystietosi ja tietoturva – pitääkö olla huolissaan? -keskustelussa.

Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti terveysalan tutkimukseen. Vastaajista kolme neljästä kokee, että heidän terveystietojaan ja näytteitään tulee käyttää mahdollisimman laajasti hyödyksi sairauksien hoidon kehittämisessä.

”Tutkimustyö on tuonut korkeatasoisen hoidon suomalaisille potilaille. On yhteiskunnan ja potilaan etu, että hoitotyön käytettävissä on uusin tutkimustieto”, toteaa Soste ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas.

”Suomalaiset osallistuvat ja sitoutuvat terveysalan tutkimukseen ja se on meille merkittävä etu”, sanoo projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta. ”Digitaaliset terveystiedot nähdään myös mahdollisuutena, vaikka tietoturvaan liittyy huoliakin.”

Uutta ei synny ilman rajat rikkovaa tutkimusyhteistyötä

Kansalaisille ei ole yhdentekevää, missä terveysalan tutkimusta tehdään. Kolme neljästä suomalaisesta on sitä mieltä, että terveysalan tutkimusta tulisi tehdä tutkimuslaitoksissa tai yliopistoissa ja korkeakouluissa. Vain reilu neljännes piti yritystä oikeana paikkana tehdä terveysalan tutkimusta.

”Kansalaisten näkemys kuvastaa sitä, että yritysten roolia tutkimustyössä ei tunneta kovin hyvin”, uskoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. ”Terveysalan yritykset tuovat terveydenhuoltoon uutta teknologiaa ja uusia innovatiivisia hoitoja. Ilman yritysten tutkimustyötä niitä ei synny.”

Terveystietojen käyttöä koskeva lainsäädäntökokonaisuus on parhaillaan uudistumassa. Tavoitteena on saada lisää terveysalan tutkimusta Suomeen ja parantaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

”Lainsäädäntöuudistukset vahvistavat tietoturvaa ja -suojaa sekä luovat entistä selkeämmät säännöt tutkimukselle ja toimijoille”, kuvaa tietojohtaja Pekka Kahri Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. ”Eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä nykyajan tutkimusympäristössä. Pienen maan kilpailukyky syntyy vain, jos yhdistämme akateemisen, tutkimuslaitosten ja yritysten osaamisen.”

Lisää keskustelua tuoreen kansalaiskyselyn tiimoilta käydään SuomiAreenassa torstaina 19.7. järjestettävässä Terveystietosi ja tietoturva – pitääkö olla huolissaan? -tilaisuudessa, jossa aiheesta keskustelemassa ovat Sitran projektijohtaja Jaana Sinipuro, Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, tutkimusylilääkäri Päivi Rautava sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojohtaja Pekka Kahri.

Terveystietosi ja tietoturva – pitääkö olla huolissaan?
SuomiAreena, Pori 19.7.2018 klo 16-17, Bepop kauppakeskus.

Tilaisuuden järjestävät Lääketeollisuus ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.
Tervetuloa!

Lisätietoja:

Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja, Lääketeollisuus ry (p. 040 533 0666)
Pekka Kahri, tietojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (p. 029 524 6146)
Vertti Kiukas, pääsihteeri, Soste ry (p. 040 592 4287)
Jaana Sinipuro, projektijohtaja, Sitra (p. 029 4618 425)

1 Lääketeollisuus ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Sitra selvittivät keväällä tuhannen suomalaisen näkemyksiä Suomessa tehtävästä terveysalan tutkimuksesta. Kyselyn toteutti Kantar TNS. Vastaajat edustavat 15-74-vuotiasta väestöä. Kyselyn virhemarginaali on noin 3 prosenttia.

Terveystiedolla tarkoitamme terveydenhuollon potilastietoja, laboratorio- ja kuvantamistietoja, veri- ja kudosnäytteitä sekä perimää koskevaa tietoa. Terveystiedoiksi katsotaan lisäksi jokaisen itse tuottamaa tietoa esimerkiksi eri sovellusten kautta, jos tieto on terveydenhuollon rekistereistä saatavana.

5.7.2018