Suomalaiset haluavat hoitaa pienet terveysvaivansa ilman lääkärin apua

Valtaosa suomalaisista katsoo, että lääkärillä käyminen pienen itse hoidettavan vaivan vuoksi on ajan tuhlausta. Lääketeollisuus ry:n TNS Gallupilla teettämän kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista haluaa mennä lääkäriin vain silloin, kun se on välttämätöntä ja oireet sitä edellyttävät.

Noin puolet kyselyyn vastanneista haluaisi aloittaa lieviin oireisiin lääkityksen pienellä lääkepakkauksella ilman lääkärikäyntiä. Valtaosa vastaajista toivoo saavansa allergialääkkeitä ilman reseptiä. Moni toivoo käsikauppaan myös huuliherpeksen, migreenin sekä toistuvien virtsatietulehdusten ja silmätulehdusten hoitamiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Hiukan useampi kuin joka kolmas toivoi myös influenssarokotetta myyntiin ilman reseptiä.

Fimean uudessa itsehoitolääkeohjelmassa linjataan itsehoidon tulevaisuutta

Tiedot kuluttajien suhtautumisesta itsehoitoon liittyvät ajankohtaisesti Fimean tänään julkistamaan itsehoitolääkeohjelmaan. Ohjelmassa Fimea ottaa kantaa itsehoitolääkitykseen liittyvään päätöksentekoon ja itsehoidon tulevaisuuteen. Fimea toteaa, että parhaimmillaan itsehoitolääkkeillä voidaan merkittävästi parantaa lääkkeiden saatavuutta ja useissa tilanteissa vähentää muun terveydenhuollon kuormitusta.

"Itsehoitolääkkeiden nykyistä laajempi käyttö keventäisi terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuvia paineita vähentämällä lääkärikäyntien tarvetta”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

“Itsehoitolääkkeen käyttäminen on potilaalle helppo ja nopea keino saada tarvitsemaansa hoitoa silloin, kun vaiva on tuttu tai sen määrittely on suhteellisen helppoa", sanoo Lääketeollisuus ry:n eritysasiantuntija Maija Gohlke-Kokkonen.

Gohlke-Kokkosen mukaan ohjelma on merkittävä edistysaskel itsehoitolääkityksen kehittämisessä ja se on herättänyt kiinnostusta myös muualla Euroopassa. ”Kyselyn tuloksista näemme, että ihmisillä on vahva halu hoitaa itseään. Tässä apteekin tuki ja neuvonta ovat tärkeässä roolissa”, erityisasiantuntija Gohlke-Kokkonen sanoo.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Maija Gohlke-Kokkonen, Lääketeollisuus ry, puh: 040 700 1655

 

Yhteenveto tuloksista:

 

Valtaosa suomalaisista menee lääkäriin vain silloin, kun se on välttämätöntä

  • 83 % suomalaisista katsoo, että lääkärillä käyminen pienen itse hoidettavan vaivan vuoksi on ajan tuhlausta.
  • 70 % suomalaisista haluaa mennä lääkäriin vain silloin, kun se on välttämätöntä ja oireet sitä edellyttävät.
  • 26 % vastaajista kertoi menevänsä mieluummin varalta lääkäriin kuin ottavansa riskin käymättä jättämisellä.
  • 20 % vastaajista käy lääkärissä sairaustodistuksen hakemista varten, 19 % käy lääkärissä säännöllisen sairauden seurannassa ja 19 % uusimassa reseptinsä noin kerran vuodessa.
  • 20 % vastaajista jättää lääkärikäynnin väliin aina kun se on mahdollista. 66 % odottelee usein, että vaivat häviävät itsestään.

Lääkkeistä apua lähes kaikille

  • 83 % kyselyyn vastanneista on saanut vaivoihinsa avun lääkkeistä. Reseptilääkkeitä käyttää säännöllisesti 36 %.
  • 46 % haluaisi aloittaa lieviin oireisiin lääkityksen pienellä lääkepakkauksella ilman lääkärikäyntiä apteekin neuvonnan perusteella.
  • 68 %  vastaajista toivoo saavansa allergialääkkeitä ainakin pieninä pakkauksina ilman reseptiä. Huuliherpeksen tablettihoidon haluaisi ostaa ilman reseptiä 47 %. Migreenilääkkeitä haluaisi ostaa ilman reseptiä 44 %, toistuvien virtsatietulehdusten hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä 41 % ja silmätulehdusten hoitamiseen tarkoitettuja lääkkeitä 41 % vastaajista.  35 % vastaajista toivoi myös influenssarokotetta myyntiin ilman reseptiä.

TNS Gallupin lokakuussa 2014 tekemään internettutkimukseen vastasi 1037 15-74-vuotiasta suomalaista (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3 %-yksikköä suuntaansa.

 

Lyhyesti
Lääketeollisuus ry:n TNS Gallupilla teettämän kuluttajakyselyn mukaan suurin osa suomalaisista haluaa mennä lääkäriin vain silloin, kun se on välttämätöntä.
Noin puolet kyselyyn vastanneista haluaisi aloittaa lieviin oireisiin lääkityksen pienellä lääkepakkauksella ilman lääkärikäyntiä.
Fimean tänään julkaistu itsehoitolääkeohjelma toteaa, että itsehoitolääkkeillä voidaan parhaimmillaan merkittävästi parantaa lääkkeiden saatavuutta ja usein vähentää muun terveydenhuollon kuormitusta.
26.1.2015