Hallitusohjelmatavoitteemme 2019

Eriarvoisuuden vähentäminen, terveydenhuollon vaikuttavuus ja terveyteen investoiminen ovat avainasemassa suomalaisten terveyden lisäämisessä. Terveysalasta on mahdollista rakentaa Suomen uusi lippulaiva, jos tulevina vuosina panostetaan osaamiseen ja tutkimukseen. 

  Hallitusohjelmatavoitteemme ovat

Eriarvoisuuden vähentäminen

Kehitetään terveydenhuollon ja lääkehuollon rahoitusmalleja siten, että ne mahdollistavat suomalaisille parhaan hoidon asuin- tai hoitopaikasta riippumatta

Vaikuttavuus

Panostetaan tiedolla johtamiseen, jotta terveydenhuollon resurssit kohdennetaan oikein sekä tuotetaan vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa. Kehitetään tiedolla johtamisen työkaluja. 

Investointi terveyteen

Tarkastellaan lääkkeitä investointina ja niiden tuomien säästöjen näkökulmasta; ei yksittäisenä säästökohteena

Talouskasvu

Luodaan terveysalasta Suomen uusi lippulaiva. Edesautetaan tulevaisuuden tutkimustoimintaa ja investointeja.
 

  Hallitusohjelmatavoitteemme ovat luettavissa kokonaisuudessaan täältä.