Sairausvakuutus

Yhteiskunta osallistuu lääkekuluihin

Yhteiskunta osallistuu potilaiden lääkemenoihin korvaamalla osan lääkeostoista. 

Suomessa lääkekorvausjärjestelmä on kolmiportainen:

  • Peruskorvaus on vuoden 2016 alusta lähtien 40 prosenttia lääkkeen vähittäishinnasta. Samalla käyttöön tuli potilaskohtainen, kaikkia 18 vuotta täyttäneitä koskeva vuosittainen 50 euron alkuomavastuu.
     
  • Alemman erityiskorvausluokan lääkkeistä korvataan 65 prosenttia vähittäishinnasta.
     
  • Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä potilas maksaa vain 4,50 euron omavastuun.

Laki määrää, minkä sairauksien lääkkeille voi hakea alempaa tai ylempää erityiskorvattavuutta.

Lääkekatto estää kohtuuttomat lääkekustannukset

Vuosittain määritellään niin sanottu lääkekatto. Jos potilaan maksamat lääkekulut ylittävät vuosittain määrätyn summan, lopuista sen vuoden lääkeostoista hän maksaa vain 2,50 euron omavastuun. Näin varmistuu, että paljon lääkkeitä käyttävien tai kalliita lääkehoitoja ostavien lääkekulut pysyvät kohtuullisina.

Vuonna 2016 lääkekaton raja on 610,37 euroa.

Sairausvakuutuksen rahoittavat valtio ja vakuutetut. Jokaiselta vakuutetulta peritään palkasta sairausvakuutusmaksu. Maksulla katetaan lääkekorvausten lisäksi sairaanhoidon matkakuluja, yksityislääkäripalkkiot ja tutkimuskulut. 

Lue lisää aiheesta:

Lääkkeiden korvattavuus
Sairaan kallis arki

Tilastoja:

Sairausvakuutuksen rahoitus 2014
Sairausvakuutuksen korvaukset 2014
Sairausvakuutuksen lääkekorvaukset 2014
Lääkekorvausten kehitys 2000-luvulla
Julkisen sektorin osuus lääkekustannuksista
Erityiskorvattavat sairaudet
Myyntiluvasta peruskorvattavaksi 2014
Uuden lääkkeen peruskorvattavuus 2014
Korvausjärjestelmään pääsy eri Euroopan maissa 2011