Sairausvakuutus

Yhteiskunta osallistuu lääkekuluihin

Yhteiskunta osallistuu potilaiden lääkemenoihin korvaamalla osan lääkeostoista. 

Kaikki 18 vuotta täyttäneet maksavat korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeensä itse 50 euroon asti (ns. alkuomavastuu). Sen jälkeen sovellettava lääkekorvausjärjestelmä on kolmiportainen:

  • Peruskorvaus on 40 prosenttia lääkkeen vähittäishinnasta. 
     
  • Alemman erityiskorvausluokan lääkkeistä korvataan 65 prosenttia vähittäishinnasta.
     
  • Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä potilas maksaa vain 4,50 euron omavastuun.

Laki määrää, minkä sairauksien lääkkeille voi hakea alempaa tai ylempää erityiskorvattavuutta.

Kaikki 18 vuotta täyttäneet maksavat korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkensä itse 50 euroon asti (ns. alkuomavastuu)

Lääkekatto estää kohtuuttomat lääkekustannukset

Vuosittain määritellään niin sanottu lääkekatto. Jos potilaan maksamat lääkekulut ylittävät vuosittain määrätyn summan, lopuista sen vuoden lääkeostoista hän maksaa vain 2,50 euron omavastuun. Näin varmistuu, että paljon lääkkeitä käyttävien tai kalliita lääkehoitoja ostavien lääkekulut pysyvät kohtuullisina.

Vuonna 2018 lääkekaton raja on 605,13 euroa.

Sairausvakuutuksen rahoittavat valtio ja vakuutetut. Jokaiselta vakuutetulta peritään palkasta sairausvakuutusmaksu. Maksulla katetaan lääkekorvausten lisäksi sairaanhoidon matkakuluja, yksityislääkäripalkkiot ja tutkimuskulut. 

Lue lisää aiheesta:

Lääkkeiden korvattavuus
Sairaan kallis arki

Tilastoja:

Sairausvakuutuksen rahoitus 2017
Sairausvakuutuskorvaukset 2017
Sairausvakuutuksen lääkekorvausten reaalikehitys
Julkisen sektorin osuus lääkekustannuksista eri Euroopan maissa
Merkittävimmät erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet
Myyntiluvasta peruskorvattavaksi
Uuden lääkkeen peruskorvattavuus
Keskimääräinen viive myyntiluvasta peruskorvattavuuteen