Antibiootteja vain todelliseen tarpeeseen

Lääketeollisuus ry

Antibioottiresistenssi on lisääntynyt viime vuosina nopeasti, ja ilmiöstä on muodostunut yksi lääketieteen ja eläinlääketieteen vakavimpia uhkia. Antibioottiresistenssi lisää ihmisten sairastavuutta, kuolleisuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. 

Antibioottiresistenssi on ilmiö, jossa bakteerikanta muuttuu vastuskykyiseksi eli resistentiksi sairauden hoitamiseen käytetylle antibiootille. Moniresistentit bakteerit ovat vastustuskykyisiä usealle eri antibiootille.

Tulevaisuudessa monet sairaudet, jotka nyt ovat antibiooteilla hoidettavissa, saattavat olla ihmisten henkeä uhkaavia. Tavanomaisetkin tulehdukset voivat olla erittäin vaarallisia myös perusterveille. Sairauksien hoitamisen lisäksi antibiootit ovat tärkeitä esimerkiksi leikkaustoimenpiteiden onnistumisessa sekä osana syövän lääkehoitoa, HIV-hoitoja sekä elinsiirtojen yhteydessä.

Antibiootteja vain todelliseen tarpeeseen

Antibioottiresistenssin yleistymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että antibiootteja käytetään vain silloin, kun ne ovat tarpeen. Antibiootteja ei saa käyttää liikaa tai vääriin tarkoituksiin. Terveydenhuollossa tarvitaan selkeitä ohjeita antibioottien oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Ohjeet eivät saa kuitenkaan estää tarpeellista antibioottien käyttöä.

On hyvä muistaa, että antibiootit eivät auta esimerkiksi tavalliseen flunssaan tai nuhakuumeeseen. Antibiootin käyttö silloin, kun se ei tehoa kyseiseen sairauteen, lisää antibioottiresistenssin riskiä ja saattaa vaikeuttaa hoitoja myöhemmin vakavan sairauden yhteydessä. 

Teollisuus, viranomaiset ja tutkijat yhteistyössä

Uusia antibioottihoitoja tulisi käyttää säästeliäästi, jotta antibioottiresistenssiä voidaan viivyttää niiden osalta. 

Lääketeollisuus on sitoutunut työskentelemään antibioottiresistenssiä vastaan investoimalla tutkimukseen ja kehitystyöhön, joilla luodaan uusia innovatiivisia hoitoja, sekä edistämällä uusien antibioottien saatavuutta. Euroopassa on käynnissä kaksi lääketeollisuuden, viranomaisten ja tutkijoiden yhteishanketta, joiden tavoitteena on löytää keinoja uusien antibioottien kehittämiseksi.

Marraskuun 18. päivä vietetään vuosittaista Euroopan antibioottipäivää, jonka tavoitteena on edistää antibioottien tarkoituksenmukaista ja vastuullista käyttöä. 

 

16.11.2017