Ensi vuoden lääkesäästöt – vuoden 2017 säästöjen valmistelu käynnistyy

Lääketeollisuus ry

Eduskunta hyväksyi 15.12.2015 ensi vuoden lääkesäästöjä koskevat lakimuutokset, joilla Kelan lääkemenoja leikataan 25 miljoonalla eurolla. Säästöistä puolet kohdistuu potilaille ja puolet lääketeollisuudelle, apteekeille ja lääketukuille. Lääkeyritysten osuus säästöistä kerätään määräaikaisella palautusmaksulla, jota yritykset maksavat Kelalle. Osa lääketeollisuudelta tulevista säästöistä syntyy laajentamalla lääkelaastareiden vaihtokelpoisuutta.

”Palautusmaksu on kertaluonteinen toimenpide, joka ei haittaa korvattavien lääkkeiden kattavan valikoiman ylläpitämistä niin paljon kuin tukkuhintojen leikkaukset olisivat tehneet”, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio.

Mittavat lääkesäästöt jatkuvat hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2017. Lääketeollisuus ry:n pyrkimyksenä on säästöistä huolimatta pitää kiinni terveysalan kasvustrategiaan kirjatuista tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden avulla ala voi toimia Suomen talouskasvun yhtenä tukijalkana ja työpaikkojen tuojana.

Lääketeollisuus ry osallistuu vuoden 2017 säästötoimien valmisteluun yhteistyössä viranomaisten kanssa. Säästöjä haetaan esimerkiksi potilaiden lääkehoidon tarkoituksenmukaisuutta parantavista keinoista sekä biologisten lääkkeiden hintakilpailusta.

Uusia lääkesäästöjä etsittäessä Lääketeollisuus ry:n tavoitteena on edelleen mahdollistaa potilaille heidän tarvitsemansa lääkehoito ja parantaa lääkkeillä saatavia hoitotuloksia. Säästöistä huolimatta Suomessa tulisi ylläpitää lääketeollisuuden kannusteita kehittää uusia lääkkeitä niihin moniin sairauksiin, joihin ei vielä ole toimivaa lääkehoitoa.

17.12.2015