Espoolaisäidit suhtautuvat HPV-rokotteeseen oululaisäitejä myönteisemmin

Espoolaistyttöjen äidit suhtautuvat kohdunkaulansyövältä suojaavaan HPV-rokotteeseen myönteisemmin kuin Oulussa asuvien tyttöjen äidit. 

Espoossa asuvista 6.-9.-luokkalaisista tytöistä lähes kahdeksan kymmenestä on joko saanut HPV-rokotteen tai saa sen myöhemmin. Samanikäisistä oululaistytöistä HPV-rokotteen on saanut tai saa myöhemmin kuusi kymmenestä.

Tiedot selviävät farmaseutti, FM Pauliina Leivon Turun yliopistossa tekemästä terveyden biotieteiden pro gradu –tutkielmasta. Opinnäyte on tehty yhteistyössä THL:n kanssa. Leivo tutki 6.-9.-luokkalaisten tyttöjen äitien asenteita HPV-rokotusta kohtaan. Kyselytutkimus toteutettiin Oulussa ja Espoossa, ja siihen vastasi kaikkiaan 685 äitiä.

Runsas kolmasosa suhtautuu erittäin myönteisesti

Leivon luokituksen mukaan hiukan runsas kolmasosa kyselyyn vastanneista oli ns. HPV-rokotemyönteisiä, jotka halusivat rokotteen tyttärelleen ja kertoivat olevansa myös valmiita maksamaan siitä, ellei se kuuluisi yleiseen rokotusohjelmaan. Vajaa kolmasosa vastanneista oli HPV-rokotekriittisiä, jotka eivät ainakaan vielä halunneet HPV-rokotetta tyttärelleen. Neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta suhtautui HPV-rokotteeseen melko myönteisesti. Nämä vastaajat olivat valmiita ottamaan ilmaisen HPV-rokotteen lapselleen, mutta eivät olleet halukkaita maksamaan siitä. Leivo keskittyi tutkimuksessaan vertailemaan HPV-rokotteeseen kaikkein kriittisimmin ja myönteisimmin suhtautuvia ryhmiä.

Leivon oletuksena oli, että alueelliset erot HPV-rokotteen kattavuudessa liittyvät esimerkiksi perheiden uskonnollisuuteen, koulutukseen ja tulotasoon. Tutkimuksen perusteella tämä pitää paikkansa, sillä kyselyyn vastanneet espoolaisäidit olivat oululaisäitejä vanhempia, paremmin koulutettuja ja paremmassa ammatillisessa asemassa. Myös vastanneiden espoolaistalouksien yhteenlasketut tulot olivat suuremmat kuin kyselyn oululaisperheissä.

Kaikissa ryhmissä vastaajista valtaosa kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kuitenkin HPV-rokotekriittisten joukossa herätysliikkeet ja vapaat suunnat olivat useammin edustettuina kuin muissa ryhmissä. HPV-rokotekriittisten keskuudessa luottamus viranomaisiin, terveydenhuollon ammattilaisiin ja rokotevalmistajiin oli vähäisempää kuin vastaajilla keskimäärin. Vastaavasti HPV-rokotteeseen myönteisesti suhtautuvat luottivat perinteisiin asiantuntija-auktoriteetteihin ja rokotevalmistajien kykyyn arvioida rokotteen riskejä ja hyötyjä.

Rokotusohjelman tasa-arvoisuus vaarassa

Pauliina Leivo pitää huolestuttavana sitä, että tutkimuksen perusteella HPV-rokotteen saavat todennäköisimmin yhteiskunnassa parhaiten pärjäävien perheiden lapset, kun taas heikommassa asemassa olevat perheet suhtautuvat HPV-rokotukseen hyvin pärjääviä kriittisemmin.

”Kansallisen rokotusohjelman tarkoitus on taata rokotukset tasapuolisesti kaikille. Nyt näyttää, että tämä ei HPV-rokotteen kohdalla toteudu”, Leivo sanoo.

Lisätiedot tutkimuksesta:

Farmaseutti, FM Pauliina Leivo

puh: 0400 847 277

http://www.doria.fi/handle/10024/109281  

26.8.2015