Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu – tulisiko Suomen olla mukana?

Elinkeinoelämä on selvittänyt muutosten vaikutuksia suomalaisille yrityksille. Lääkeyritykset suhtautuivat uudistuksiin varovaisen myönteisesti.
 

​Eurooppalainen patenttijärjestelmä on uudistumassa. EU:n uusi yhtenäispatentti antaa yritykselle mahdollisuuden saada keksinnölleen yhdellä rekisteröinnillä maantieteellisesti laajan ja yhtenäisen suojan. Uudessa patenttituomioistuimessa patentteja koskevat riidat ratkaistaan kaikkien järjestelmässä mukana olevien maiden osalta.

Elinkeinoelämä on selvittänyt uudistuksen vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Selvitys pohjautuu laajaan suomalaisyrityksille suunnattuun kyselyyn sekä yritysten edustajien ja patenttialan asiantuntijoiden haastatteluihin.

Selvitys osoittaa, että uudella järjestelmällä on merkittävää vaikutusta patentointiin Euroopassa. Uusi järjestelmä voi esimerkiksi kannustaa yrityksiä panostamaan enemmän omaan tuotekehitykseen ja suuntaamaan aktiivisemmin EU-markkinoille. Toisaalta uudessa tuomioistuimessa käytävässä patenttioikeudenkäynnissä voi sekä voittaa että hävitä paljon yhdellä kertaa, mikä lisää riskejä.

Valtaosa yrityksistä katsoi uudistuksen tuovan nykyiseen järjestelmään verrattuna enemmän hyötyjä kuin haittoja – näin myös lääkealan yritykset. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti mm. yrityksen toimialan, koon ja markkina-alueiden mukaan. Lisäksi monet järjestelmän kohdat, kuten kustannukset, ovat vielä avoinna. Lopullista kantaa siihen, tulisiko Suomen liittyä mukaan uuteen järjestelmään, onkin vielä vaikea ottaa.

Selvitys on hyödyllinen työkalu kaikille yrityksille, joiden toiminnassa syntyy patentoitavissa olevia keksintöjä. Se antaa kattavan kuvan uudesta patenttijärjestelmästä ja mm. erilaisten tapausesimerkkien kautta siitä, miten järjestelmää voisi hyödyntää omassa liiketoiminnassaan ja mitä hyötyjä ja riskejä eri toimintavaihtoehtoihin liittyy.

Selvitys toteutettiin elinkeinoelämän sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) yhteistyönä. Sen rahoittajiin ja ohjausryhmään kuuluivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja TEMin lisäksi Keskuskauppakamari, Lääketeollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kone Oyj, Nokia Oyj ja Wärtsilä Oyj Abp. Selvityksen toteuttivat Asianajotoimisto Bird & Bird Oy ja patenttitoimisto Boco IP Oy Ab.

Selvitys ja sen tiivistelmä ovat saatavilla EK:n verkkosivuilla

Lyhyesti
Lääketeollisuudelle kattava patenttisuoja on tutkimustoiminnan elinehto.
EU:n yhtenäispatentti mahdollistaa yhdellä rekisteröinnillä maantieteellisesti laajan suojan.
Lääkeyritykset suhtautuvat uudistukseen varovaisen myönteisesti.
15.4.2014