Genomitieto terveydenhuollon hyödyksi

Lähivuosien terveydenhuolto nojaa entistä enemmän henkilökohtaiseen lääketieteeseen, jossa räätälöinnin on mahdollistanut ihmisen perimän tuntemus ja sen hyödyntäminen.

Keväällä julkistettu kansallinen Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia saa kaivattua konkretiaa genomitiedon mahdollisesta hyödyntämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä laatii strategisen suunnitelman, jonka avulla suomalainen terveydenhuolto voi tehokkaasti hyödyntää genomitietoa ja edistää sen sovellusten kehittämistä ihmisten terveyden alalla.

Genomitiedon hyödyntäminen vaatii hyvän kansallisen valmistelun ja esimerkiksi eetteisten asioiden läpikäynnin. Tiedon hyväksikäyttö ei ole yksinkertaista eikä ilmaista. Siksi työryhmän tehtävänä on strategian laatimisen lisäksi laatia kustannusarvio sen toteuttamisesta.
STM tekee strategian laatimisessa yhteistyötä Sitran kanssa.

Työryhmää johtaa Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:n sosiaali- ja terveysosastolta. Toimeksiannon mukaisesti työryhmän pitää saada työnsä valmiiksi vuoden 2015 huhtikuun loppuun mennessä. 

STM:n tiedote

ja työryhmän asettamispäätös

 

 

Lyhyesti
Henkilökohtainen lääketiede nojaa perimätiedon hyödyntämiseen.
Genomitiedon hyödyntämisen strategian laatiminen sisältyy Terveysalan kasvustrategian tavoitteisiin.
Kansallinen genomitiedon strategia valmistellaan avoimesti.
2.9.2014