HUS, Helsingin yliopisto ja MSD yhteistyöhön uusien, yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsingin yliopisto ja MSD ovat solmineet kumppanuussopimuksen yhteistyön lisäämisestä. 

Kumppanuuden myötä MSD haluaa varmistaa, että Helsingin yliopiston ja HUSin muodostama osaamiskeskus AMCH (Academic Medical Center Helsinki) saa näkyvän jalansijan MSD:n strategisesti tärkeiden kumppaneiden joukossa.

Yhteistyö koskee erityisesti lääketutkimusta, jossa erityisenä fokuksena on löytää uusia välineitä yksilöllisten lääkkeiden kehittämiseen. Sen osalta yhteistyö nojaa Helsingin yliopiston genetiikan osaamiseen ja kattaviin Helsingin biopankkiin sijoitettuihin näytekokoelmiin.

Kansainvälinen kilpailu lääketieteen osaamiskeskittymien välillä kiristyy kovaa vauhtia. AMCH:ssa on paljon huippuluokan osaamista, joka nyt yhdistyy MSD:n kiinnostuksen kohteisiin lääkkeiden ja terveydenhuollon kehittämisessä. MSD:llä on jo nykyisin merkittävästi kliinisiä lääketutkimuksia HUS:ssa, ja kasvuvaraa nähdään erityisesti syöpä- ja neurologisissa sairauksissa.

"Odotuksena on, että yhteistyön tuloksena AMCH:n kilpailukyky kliinisissä lääketutkimuksissa vahvistuu ja että MSD tämän yhteistyön myötä lisää tutkimuksiaan AMCH:ssa, erityisesti lääkekehityksen varhaisissa vaiheissa", sanoo Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

"AMCH:n yhtenä vahvuutena on sen edellytykset toimia erityisen kiinnostavana kumppanina yksilöllisten lääkkeiden kehittämisessä. Siinä yhdistyvät Helsingin yliopiston osaaminen genetiikan tutkimuksessa ja biopankkeihin sijoitetut potilasnäytteet sairauksien hoidosta", korostaa Helsingin biopankin johtaja, Kimmo Pitkänen.

Tutkimusyhteistyötä mahdollisuus laajentaa

Tutkimusyhteistyötä on tällä alueella harjoitettu jo jonkin aikaa, mutta siinä on edelleen huomattavia laajentamismahdollisuuksia. Edellytyksiä parantaa se, että valtio kehittää parhaillaan aktiivisesti biopankkeihin sijoitettujen terveystietojen hyödyntämismahdollisuuksia infrastruktuurin ja lainsäädännön avulla.

HUS, Helsingin yliopisto ja MSD näkevät myös, että osapuolten kannattaa yhdistää osaamisiaan eräiden vaikeiden sairauksien kuten diabeteksen ja Hepatiitti C:n hoitoon liittyvien välineiden kehittämisessä. Nämä molemmat ovat esimerkkejä sairauksista, jotka synnyttävät pelkkien hoitokustannusten ohella myös muita merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia. AMCH:n rekisterit ja digitalisoitumisen mukanaan tuomat mahdollisuudet uusien välineiden kehittämisessä tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia aikaansaada tuloksia näiden sairauksien nujertamisessa.

"MSD:n, HUS:n ja Helsingin yliopiston yhteistyö on hyvä esimerkki ministeriöiden, tutkijayhteisöjen ja yritysten yhdessä laatiman terveysalan kasvustrategian synnyttämistä uusista kumppanuuksista terveysalalla. Tämä on juuri niitä kaivattuja vastauksia strategian tavoitteisiin synnyttää terveysalalla uutta kasvua tutkimusinvestointien ja uudenlaisen yhteistyön avulla", korostaa MSD:n toimitusjohtaja Ilpo Tolonen.

7.10.2016