Kysely lääketiedon tarpeista ja lähteistä

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto kehittää ja välittää lääkkeisiin liittyvää tietoa sekä lääkkeiden käyttäjille että terveydenhuollon ammattilaisille. Verkoston toiminnan tueksi kerätään lääkkeiden käyttäjien näkemyksiä lääketiedon tarpeista ja tiedonlähteiden käytöstä.

Verkoston puolesta kyselyn toteuttaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Tulosten perusteella halutaan kehittää olemassa olevia tiedonlähteitä ja luoda uusia niitä eniten tarvitseville.

Lääkkeiden järkevä ja turvallinen käyttö onnistuu vain, jos käyttäjällä on tarpeeksi tietoa omista lääkkeistään. Lääkkeen käyttäjällä on myös oikeus saada tietoa lääkkeistään.
Internetkyselyyn vastaaminen vie aikaa 15–20 minuuttia ja on täysin vapaaehtoista. Kaikki tieto kerätään ja tallennetaan nimettömänä. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei juuri tällä hetkellä käyttäisikään mitään lääkettä. Tutkimuksen käytännön toteuttamisesta ja vastauksista muodostuvasta tietokannasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Kyselyyn voi vastata 28.2.2014 saakka.

Lääkeinformaatioverkostoa, joka toimii luotettavan lääketiedon puolesta

Lääkeinformaatioverkosto on kaikkien lääkealan toimijoiden yhteinen kansallinen verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä sekä kansallista että kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä luotettavan lääkeinformaation ja siihen liittyvien palveluiden tuottamisessa, tunnetuksi tekemisessä ja vaikuttavuuden arvioinnissa.

Lääkeinformaatioverkostoa koordinoi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Verkostossa toimivat seuraavat työryhmät:
• lääkeinformaation koordinaatioryhmä ja sen tukena viestintätiimi
• koulutustyöryhmä
• tutkimustyöryhmä
• lääkeinformaatiota ammattilaisille -työryhmä
• lääkeinformaatiota lääkkeiden käyttäjille -työryhmä.

Toiminnan perustana on kansallinen lääkeinformaatiostrategia, jota viedään käytäntöön työryhmien kehittämisprojekteissa. Lääketeollisuus ry osallistuu lääkeinformaatioverkoston toimintaan.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Lyhyesti
Lääkeinformaatiota riittävästi lääkkeiden käyttäjille.
Lääkeinformaatioverkosto toimii luotettavan lääketiedon puolesta.
Lääketeollisuus ry osallistuu lääkeinformaatioverkoston toimintaan.
23.1.2014