Lääkehoidon päivä 17.3.2016 - Lääkekäytön seurantaan tarkoitetut työkalut saatava laajempaan käyttöön

Lääketeollisuus ry

17. maaliskuuta vietettävän Lääkehoidon päivän teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus. Teemapäivä kannustaa ihmisiä ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa käyttämistään lääkkeistä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet. 

Ilman potilaan itse ylläpitämää lääkityslistaa tiedot hänen käyttämistään lääkkeistä ovat hajallaan terveydenhuollon eri rekistereissä, eikä kokonaiskuvaa lääkityksestä ole välttämättä kenelläkään.

”Tieto potilaan käyttämistä lääkkeistä ja niiden vaikutusten seuranta ovat tärkeitä hoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden kannalta”, sanoo Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta.

Työkaluja lääkityslistojen toteuttamiseen ja ylläpitämiseen on jo olemassa. Samoin ohjelmia, joilla lääkärit, hoitajat tai apteekki voivat nopeasti tarkistaa potilaan lääkevalikoiman tarkoituksenmukaisuuden aiempaa pienemmällä työmäärällä. Ilman työkaluja potilaan lääkehoidon kokonaisvaltainen tarkastelu on työlästä. Ohjelmistot auttavat löytämään ne potilaat, joihin ennen kaikkea tulee kiinnittää huomiota.

”Päällekkäisten, samaan vaivaan tarkoitettujen lääkkeiden poistaminen potilaan käytöstä tai epätarkoituksenmukaiseksi osoittautuvan lääkehoidon lopettaminen parantaa potilaan vointia ja säästää samalla hänen ja yhteiskunnan lääkemenoja”, Rinta jatkaa

Potilaiden omaan lääkekäytön seurantaan tarkoitetut työkalut ja ohjelmistot eivät ole lääkäreille tuttuja, selviää Lääketeollisuus ry:n lääkäreille teettämästä kyselystä.

Lääketeollisuus ry:n TNS Gallupilla teettämässä kyselyssä kysyttiin 200 lääkäriltä, ovatko erilaiset lääkekäytön seurantaan tarkoitetut ohjelmat heille tuttuja. Yhdeksän kymmenestä lääkäristä ei tuntenut lääkekäytön seurantaan tarkoitettuja ohjelmia, kuten Lääkekortti.fi -palvelua. Niistä lääkäreistä, jotka tunsivat jonkin lääkekäytön seurantaan tarkoitetun ohjelman, lähes jokainen oli valmis suosittelemaan sen käyttöä potilailleen.

Lyhyesti
17. maaliskuuta vietettävän Lääkehoidon päivän teemana on lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja lääkitysturvallisuus.
Teemapäivä kannustaa ihmisiä ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa käyttämistään lääkkeistä, mukaan lukien itsehoitolääkkeet, ravintolisät ja rokotteet.
Potilaan käyttöön sopiva lääkityslista löytyy esimerkiksi osoitteesta www.laakekortti.fi
15.3.2016