Lääkehuollolle laajempi vastuu lääkehoidon toteuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ”Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen” – työryhmä esittää lukuisia ehdotuksia, miten avohoidon apteekkien toimintaa ja avohoidon ja sairaaloiden välistä yhteistyötä voitaisiin kehittää lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi, lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi. Työryhmän raportti luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Rädylle 20.1.2015.

 

Työryhmän mielestä lääkealan ammattilaisten asiantuntemus on otettava käyttöön tarkoituksenmukaisen lääkehoidon edistäjänä ja sote-uudistuksen toimeenpanossa. Lääkehuolto on myös sisällytettävä sote-alueiden järjestämispäätöksiin. Ehdotuksen toteutuminen parantaisi julkisen sektorin lääkehuollon asemaa sote-kokonaisuudessa merkittävästi. Työryhmän mukaan nykyinen avohoidon apteekkilupajärjestelmä tulisi säilyttää. Se perustuu apteekkarin ammatilliseen vastuuseen toiminnasta.

Lääkehoitojen jatkuvuus turvataan

Tiedot potilaiden lääkityksestä eivät tällä hetkellä välity riittävän hyvin kun hän siirtyy avohoidosta sairaalaan tai päinvastoin. Puutteet heikentävät potilaan hoitoa ja aiheuttavat tarpeettomia kustannuksia. Työryhmä esittää raportissaan useita eri keinoja, jolla lääkehoidon jatkuvuus, lääkitystietojen siirtyminen ja ajantasaisuus voitaisiin varmistaa siirtymissä.

Vaikka lääkeyritysten tuottamat lääkevalmisteet kattavat noin 99 % lääkehoidon tarpeesta, apteekkien lääkevalmistukselle on edelleen tarvetta. Työryhmä ehdottaa, että apteekkien lääkevalmistusta keskitettäisiin, jotta voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus. Työryhmän mukaan apteekeilla ja sairaala-apteekeilla pitäisi olla nykyistä laajempi vastuu rationaalisen lääkehoidon edistäjänä. Jo nyt apteekit edistävät hoidon rationaalisuutta mm. arvioimalla ja tarkistamalla potilaiden käytössä olevaa lääkevalikoimaa, tukemalla kotihoidossa olevien potilaiden lääkehoidon onnistumista koneellisen annosjakelun avulla ja tukemalla apteekeissa asioivia asiakkaita astma- ja diabetespalveluilla sekä astmapotilaiden inhalaatiotarkistuksilla.

Apteekeille uusia kansanterveyttä edistäviä palveluja

Apteekeissa on jo nyt monia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn liittyviä palveluja. Työryhmän mielestä jatkossakin palvelujen tulisi perustua kansanterveydellisiin näkökohtiin. Työryhmä ehdottaa, että apteekit voisivat antaa jatkossa myös kausi-influenssarokotteita. Tämä olisi tarpeen rokotuskattavuuden parantamiseksi.

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen -työryhmän loppuraportti löytyy STM:n sivulta linkistä http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1901263#fi

Lyhyesti
Työryhmä luovutti raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädylle 20.1.2015.
Työryhmä esittää lääkehuollolle nykyistä laajempaa vastuuta lääkehoidon toteuttamisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Raporttiin sisältyy muun muassa ehdotus, jonka mukaan apteekit saisivat antaa kausi-influenssarokotteita.
22.1.2015