Lääkekorvausjärjestelmä etenee oikeaan suuntaan

Lääketeollisuus ry on tyytyväinen sosiaali- ja terveysministeriön  lääkekorvausjärjestelmään esittämiin rakenteellisiin muutoksiin. Ne kohdistavat korvauksia paljon lääkkeitä tarvitseville. Lääkekorvausjärjestelmää tulee kuitenkin kehittää edelleen. Keskeisenä tavoitteena pitää olla oikeudenmukainen ja lääkkeistä saatavat terveyshyödyt oikein arvottava lääkekorvausjärjestelmä. Tämä toteutuu mm. nostamalla lääkkeiden peruskorvausta 35 prosentista 45 prosenttiin ja vuotuisella 45 euron alkuomavastuulla.

Lääketeollisuus ry jätti 18.11.2014 sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa sairausvakuutus- ja lääkelain muutosesityksestä, joka koskee lääkekorvausjärjestelmän kehittämistä ja vuoden 2016 säästöjä lääkkeiden Kela-korvauksiin.

Lääkkeiden korvattavuuden ja tukkuhinnan sääntelyn läpinäkyvyyttä kehitetään Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan mukaisesti. Tasapaino uusien ja pitkään käytössä olleiden lääkkeiden välillä vaatii jatkuvaa työtä, jotta suomalaiset potilaat saavat myös uudet lääkkeet käyttöönsä. Tämä on olennaista toukokuussa 2014 julkaistun Terveysalan kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen tulee olla nykyistä innovaatiomyönteisempi sekä potilaiden saamien hyötyjen että innovatiivisen lääketeollisuuden investointihalukkuuden lisäämisen takia.

Nyt esitetyt säästökeinot rinnakkaislääkkeiden välisen kilpailun lisäämiseksi vahvistavat viitehintajärjestelmän toimintaa. Kansantalouden tila edellyttää jatkossakin menoleikkauksia. Niitä ei tule kohdistaa enää lääkkeisiin. Avohoidon lääkkeistä maksettavat Kela-korvaukset ovat keskeinen osa hyvin toimivaa terveydenhuoltoa. Jatkuvat leikkaukset heikentävät mahdollisuuksia ratkaista terveydenhuollon haasteita sekä edistää potilaiden työ- ja toimintakykyä uusien lääkkeiden tuomilla terveyshyödyillä.

Lausunto

Lyhyesti
STM valmistelee sairausvakuutus- ja lääkelain muutosta, joka koskee lääkekorvausjärjestelmää.
Ehdotettu 45 euron alkuomavastuu kohdentaa korvauksia paljon lääkkeitä käyttäville.
Peruskorvausprosenttia ehdotetaan nostettavaksi 35 %:sta 40 %:iin.
19.11.2014