Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 on ilmestynyt

Lääketeollisuus ry

Lääkemarkkinoinnin eettisyyttä valvovan Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus viime vuodelta on valmistunut. Toimintakertomus listaa valvontakunnan ja sen alaisuudessa toimivien tarkastusvaliokuntien käsittelemät tapaukset ja sääntöjen vastaisesta markkinoinnista langetetut seuraamusmaksut.

 

Lääketeollisuus ry:n jäsenet ovat sitoutuneet yhdistyksen ylläpitämiin Eettisiin ohjeisiin. Ne perustuvat lääke-, kuluttaja- ja kilpailusäädäntöön sekä kansainväliseen lääkemarkkinointia sääntelevään normistoon.

Suomi on edelläkävijä lääkemarkkinoinnin omaehtoisessa valvonnassa ja lääkealan itsesäätelyssä. Omaehtoinen valvonta on toiminut jo yli 50 vuotta. Sen malli on samanlainen kuin esimerkiksi lehdistöllä, jota valvoo Julkisen sanan neuvosto.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan toimintakertomus 2015

Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet

5.4.2016