Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan vuosikatsaus 2016 on julkaistu

Lääketeollisuus ry

Lääkemarkkinointia valvovan Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan vuosikatsaus 2016 on julkaistu.

Vuosikatsaus sisältää tilastoja viime vuoden toiminnasta sekä lyhennelmät käsittelyssä olleista kanteluista ja valituksista.

Lääkemarkkinoinnin omavalvonta on lääketeollisuuden vapaaehtoista, viranomaisvalvontaa täydentävää toimintaa. Omavalvontaa ohjaavat Lääketeollisuuden Eettiset ohjeet, joihin Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet. Eettisten ohjeiden tehtävä on ensisijaisesti eettisyyden ja vastuullisuuden vaaliminen lääkkeiden markkinoinnissa, jotta markkinointi on eettisesti kestävää ja sisältää luotettavaa tietoa lääkevalmisteista.

 

 

20.2.2017