Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan vuosikatsaus 2018 on julkaistu

Lääkemarkkinoinnin valvontajärjestelmän vilkas vuosi 2018 on koottu yksiin kansiin. Katsauksesta löytyvät lyhennelmät valvontaelinten käsittelemistä tapauksista. Vuosikatsaus sisältää lisäksi tilastotietoa ennakkotarkastetuista tv- ja radiomainoksista sekä tarkastusvaliokuntien ja valvontakunnan tapausmääristä.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ohjaa ja valvoo

Lääkkeiden markkinointia valvoo Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lakien lisäksi lääkkeiden markkinointia sääntelevät alan omat Eettiset ohjeet. Lääketeollisuuden omaehtoinen valvontajärjestelmä on toiminut Suomessa jo lähes 60 vuotta.

Eettisten ohjeiden soveltamista ja noudattamista ohjaa ja valvoo puolueeton Lääkemarkkinoinnin valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Valvontaelimissä toimivat jäsenet ovat puolueettomia lääke- ja oikeustieteen, farmasian ja markkinoinnin asiantuntijoita.

Kaikki Lääketeollisuus ry:n jäsenyritykset noudattavat Eettisiä ohjeita. Muille lääkeyrityksille ohjeisiin sitoutuminen on vapaaehtoista.  Lääketeollisuuden omaehtoisen markkinoinnin valvonta on avointa. Kuka tahansa voi tehdä valituksen, jos jäsenyrityksemme toiminta on ohjeiden vastaista.

Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan vuosikatsaus 2018.

Lisätietoa markkinoinnin valvonnasta löytyy Lääketeollisuus ry:n verkkosivuilta.

21.2.2019