Lääketeollisuus korostaa tutkimuksen merkitystä sote-uudistuksessa

Lääketeollisuus ry:n jätti lausuntonsa sote -lakiluonnoksesta 10.10.2014. Lausunnossaan yhdistys otti vahvasti kantaa lääketieteellisen tutkimuksen turvaamiseen uusissa sote -rakenteissa sekä tarpeeseen vahvistaa eri hoitomuotojen ja palvelujen vaikuttavuuden mittaamista. 

Sote -uudistuksen tulee varmistaa palvelujärjestelmän jatkuva kehitystyö ja uusien toimintatapojen käyttöönotto. Tämä puolestaan edellyttää huomion kiinnittämistä lakiluonnoksen järjestämisluvussa hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen, konkreettisten mittareiden kehittämiseen, rekistereiden käyttöön sekä niiden helpompaan hyödyntämiseen. Yhdistys korosti esimerkinomaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista eri hoitomenetelmien (ml. lääkehoito) avulla.

- Tavoiteltaessa kokonaistaloudellista palvelujärjestelmää, säädösten tulee ohjata nykyistä vahvemmin näyttöön perustuvien uusien hoitomenetelmien käyttöön, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio. 

Suomalainen lääketieteellinen tutkimus – sekä akateeminen että kaupallinen – on vahvasti kytkeytynyt yliopistosairaaloihin ja muutamaan muuhun aktiivisesti kliinistä tutkimusta tekevään sairaanhoitopiiriin.  Yliopistosairaaloiden asemasta ja roolista ei ole lakiluonnoksessa mainintaa.

- Tutkimukseen liittyvät säädökset ovat varsin yleisiä, eivätkä sellaisenaan takaa lääketieteellisen tutkimuksen tekemisen edellytyksiä, Merikallio muistuttaa.  Suomalaisen terveydenhuollon ja terveysalan elinkeinotoiminnan kannalta olisi dramaattista, jos uudistuksessa lääketieteellisen tutkimuksen tekemisen mahdollisuudet heikentyisivät.  

Lääketieteellisen tutkimuksen edellytykset olisi syytä kirjata esitettyä täsmällisemmin jo sote -puitelakiin. Jatkovalmistelussa pitää huolehtia siitä, että yliopistosairaalat ovat edelleen lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen ja akateemisen sekä kaupallisen tutkimuksen ytimessä.

    

Lyhyesti
Tutkimus on jäänyt sote-uudistuksessa vähälle huomiolle.
Yliopistosairaaloiden rooli tutkimuksen keskuksina pitää varmistaa.
Jatkuva tutkimus on lääketieteen kehityksen elinehto.
15.10.2014