Lääketeollisuus ry:n lausunto lääkekorvaussäästöistä

Lääketeollisuus ry

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on valmistellut ehdotuksen säästöpaketista, jolla toteutettaisiin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa määritellyn 150 miljoonan euron lääkesäästön toinen osa, 134 miljoonaa euroa. Tämän vuoden alusta säästöstä on jo toteutettu 16 miljoonaa euroa. Säästöt ovat osa hallituksen toimia julkisten menojen leikkaamiseksi.

Säästötarve on jopa noin 10 % Kelan lääkekorvausmenoista. Näin suurten säästöjen toteuttaminen niin, että potilaiden lääkehoidot ja elinkeinoelämän toiminta eivät vaarannu on vaikeaa. STM:n säästöpaketti koostuu useista eri toimijoihin kohdistuvista keinoista.

Lääketeollisuus ry antoi STM:lle lausunnon perjantaina 9.9.2016. Huolellisella ja laajapohjaisella valmistelulla on mielestämme löydetty keinoja, jotka ovat potilaiden, yhteiskunnan ja lääkealan toimijoiden kannalta aikaisempaa enemmän tasapainossa.

Me emme kannata ehdotusta rinnakkaistuontivalmisteen käynnistämästä viitehintaryhmästä. Se vaikuttaisi päinvastaiseen suuntaan kuin pääministeri Sipilän hallituksen terveysalan kasvustrategialle asettamat tavoitteet kasvun ja investointien lisäämiseksi terveysalalla. Hintasääntelyn piirissä oleva alkuperäislääke joutuisi hintakilpailuun rinnakkaistuontivalmisteen kanssa riippumatta siitä, onko sen patentti voimassa tai ei. Ehdotus on poistettava ja tarvittava säästö on haettava patenttisuojan päättymisen jälkeen käynnistyvästä hintakilpailusta viitehintajärjestelmässä.

Lyhyesti
Säästöjen toteuttaminen niin, että potilaiden lääkehoidot ja elinkeinoelämän toiminta eivät vaarannu on vaikeaa
Laaja-alaisella ja huolellisella valmistelulla on löydetty keinoja, jotka ovat aikaisempaa enemmän tasapainossa eri toimijoiden välillä
Lääketeollisuus ei kannata ehdotusta rinnakkaistuontivalmisteen käynnistämästä viitehintaryhmästä, ja esittää ehdotuksen poistamista
13.9.2016