Lääketeollisuus ry:n vastine Helsingin Sanomien uutisointiin 25.2.2017

Lääketeollisuus ry

Helsingin Sanomien kirjoituksessa ”Lääkäreiden rahoitus pysyy piilossa” (HS 25.2.2017) käsiteltiin lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä. On tarpeen selventää, että lääketeollisuus ei halua salata tietoja vaan päinvastoin lisää toiminnallaan avoimuutta.

Lääkeyritysten ja lääkäreiden yhteydenpito on välttämätöntä. Alan kehitys on nopeaa. Haluaisiko kukaan olla sellaisen lääkärin hoidettavana, jonka tiedot lääkehoidosta ovat peräisin opiskeluajalta, ehkä vuosikymmenten takaa? Yhteistyö alan toimijoiden välillä on edellytys myös uusien hoitojen kehittämiseksi. On kaikkien etu, että saamme lääketieteen tuoreimman tutkimustiedon ja osaamisen Suomeen nopeasti.

Jutussa jää mainitsematta olennainen seikka. Julkistamishanke on nimittäin toteutettu teollisuuden omasta aloitteesta. Tähän ei velvoita mikään lainsäädäntö tai viranomainen, vaan kyse on puhtaasti alan omasta halusta tuoda tiedot vapaasti tarkasteltavaksi. Asia on merkityksellinen erityisesti, koska se vaikuttaa siihen, että tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät summat on pitänyt julkistaa yhteenvetona. Tämä oli nostettu HS:n jutun kritiikin kärjeksi. Tietojen julkistamisessa on tullut huomioida kilpailulainsäädännön vaatimukset. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvän yhteistyön osalta julkistamista ei ole mahdollista toteuttaa niin yksilöidysti, että yritykset voisivat päätellä toistensa liikesalaisuuksia ja käyttäytymistä markkinoilla. Tällaisen tiedon siirtyminen kilpailijoiden välillä voisi johtaa kiellettyyn markkinoiden jakamiseen tai kartellien muodostumiseen.

Tietojen oma-aloitteinen julkistaminen on merkittävä ja ainutlaatuinen avaus avoimuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa.

Jussi Merikallio

Toimitusjohtaja

Lääketeollisuus ry

25.2.2017