Lääkeyritykset ovat pärjänneet hyvin työhyvinvointi -kilpailuissa

Sanofi Oy palkittiin Henkilöstöteko -kilpailussa ja Amgen Oy säilytti paikkansa Suomen parhaat työpaikat -kilpailun pienten yritysten sarjassa.

Lääkeyhtiö Sanofin Our purpose / tarkoituksemme -hanke voitti Henkilöstöteko-kilpailun

Kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys toiminnan tarkoituksesta ja onnistumisen kulmakivistä. Tavoitteena oli parantaa hyvinvointia, viestintää, henkilöstön kehittymistä sekä tuoda esille jokaisen roolia yrityksen menestymisessä sekä parantaa sitoutumista. Koko henkilöstö osallistui hankkeeseen eri foorumeilla, mutta päärooli oli organisaation eri osista kootuilla työryhmillä.

Tuomariston mielestä voittajahanke on hieno esimerkki koko henkilöstöä koskevasta muutosprosessista. Oleellista ja merkittävää hankkeessa on ollut ylimmän johdon vahva mukanaolo sekä HR:n ja ylimmän johdon kiinteä yhteistyö. Hankkeesta välittyi johdon aito halu kuunnella sekä kyky tehdä sen perusteella tarvittavat toimenpiteet. Jokaisen rooli on ollut tärkeä.

Tuloksista merkittävimmät ovat yhteistyön kehittyminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, tunne Sanofista hyvänä työnantajana sekä osallistuminen päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa. Eniten lähtötilanteesta kehittyi organisaation vahvuus sekä valmius vastata tulevaisuuden haasteisiin.

Amgen Oy on edelleen ykkönen

Amgen Oy säilytti Suomen parhaat työpaikat -kilpailussa viime vuonna saavuttamansa ykköspaikan pienen yritysten sarjassa.

Työntekijät kokevat työskentelevänsä poikkeuksellisessa ja tiiviissä työyhteisössä siitä huolimatta, että amerikkalainen Amgen on maailman suurin bioteknologiayritys. 32 hengen työyhteisö saa innostuksensa avoimesta työkulttuurista, keskinäisestä luottamuksesta sekä yhteisestä tavoitteesta toimia aina potilaan parhaaksi.

Lisää tietoa:
Sanofin Our Purpose

Amgenin ykkössija 

Lyhyesti
Amgen Oy säilytti paikkansa pienten yritysten sarjassa.
Ylimmän johdon vahva mukanaolo ja yhteistyö HR:n kanssa tärkeää.
14.2.2014