Lääkkeiden hinnat ovat hieman laskeneet – hintakilpailu on hidastumassa

Lääketeollisuus ry

Lääkkeiden tukkuhinnat laskivat 1,2 prosenttia ja korvattavien reseptilääkkeiden hinnat 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Lasku johtuu viranomaisten hintasääntelystä ja hintakilpailusta, jota on tehostettu muun muassa viitehintajärjestelmällä. Tukkuhintaindeksin lähempi tarkastelu antaa viitteitä hintakilpailun hiipumisesta viitehintajärjestelmässä. Rinnakkaisvalmisteiden hinnat nousivat viitehintajärjestelmässä keskimäärin 2,4 prosenttia kun taas alkuperäisvalmisteiden hinnat laskivat 9,1 prosenttia. 

Kaikkien avohoitolääkkeiden tukkuhinnat laskivat vuonna 2016 edellisvuodesta 1,2 prosenttia. Korvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnat laskivat 1,8 prosenttia ja eniten hinnan lasku näkyi ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeissä (-3,7 %). Ylemmän erityiskorvausluokan vakavia sairauksia ovat esimerkiksi syöpä ja insuliinihoitoinen diabetes.

Peruskorvattavien lääkkeiden hinnat laskivat 1,3 prosenttia ja alemman erityiskorvausryhmän lääkkeiden hinnat nousivat hieman (0,8 %). Potilas saa 40 prosentin peruskorvauksen kaikista lääkärin määräämistä, korvattavaksi hyväksytyistä reseptilääkkeistä. Alemman erityiskorvauksen saa muun muassa kolesteroli- ja verenpainelääkkeisiin.

Itsehoitolääkkeiden ja korvausjärjestelmään kuulumattomien lääkkeiden hinnat nousivat hieman.

Korvausjärjestelmään kuuluvien lääkkeiden hinnat ovat laskeneet joka vuosi indeksin tarkastelujakson ajan. Nyt muutos oli -1,8 prosenttia ja vuoden 2005 hintoihin verrattuna hinnat ovat laskeneet keskimäärin 30 prosenttia.

Viitehintajärjestelmässä hintakilpailu hiipuu

Lääkkeen hintakilpailu käynnistyy, kun sen patentti päättyy ja markkinoille tulee rinnakkaisvalmiste. Hintakilpailua on tehostettu muun muassa viitehintajärjestelmällä, joka edistää halvimpien valmisteiden menekkiä. Viitehintajärjestelmässä potilas saa korvauksen korkeintaan viitehinnasta ja maksaa sitä kalliimmissa lääkkeissä viitehinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen.

Tukkuhintaindeksin lähempi tarkastelu osoittaa, että kilpailu viitehintajärjestelmässä rinnakkaisten  valmisteiden välillä vähenee. Viitehintajärjestelmään kuuluvien alkuperäislääkkeiden hinnat laskivat edellisvuodesta merkittävästi (-9 %) kun taas rinnakkaisvalmisteiden hinnat nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia. Rinnakkaisvalmisteiden hintojen nousu vuodesta 2012 on ollut keskimäärin 2,6 prosenttia ja erityisen suurta nousu on ollut suurten potilasryhmien lääkkeissä kuten statiineissa ja verenpainelääkkeissä.

Vuoden 2016 alusta lähtien viitehintajärjestelmän valmisteiden välistä hintakilpailua on edistetty mm. edellyttämällä apteekeilta halvimpien valmisteiden käyttöä tukevaa hintaneuvontaa asiakkaille. Lisääntynyt hintaneuvonta ei ainakaan vielä vuoden 2016 aikana ole tehostanut kilpailua.

Hintaindeksi kertoo hintojen keskimääräisestä muutoksesta

Lääkkeiden tukkuhintaindeksin laatii Tilastokeskus Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta. Yli kaksikymmentä vuotta tuotettu indeksi seuraa kaikkien vähintään kaksi vuotta apteekissa myynnissä olleiden lääkkeiden hintakehitystä. Aineistossa on mukana yli 6 000 lääkepakkausta. Indeksi huomioi lääkkeen hinnan lisäksi pakkausten myyntimäärän ja kuvaa hintojen keskimääräistä muutosta.

Korvattavilla lääkkeillä on lääkkeiden hintalautakunnan hyväksymä kohtuulliseksi katsottu enimmäishinta. Hintakilpailu tapahtuu tämän enimmäishinnan alapuolella. Korvattavilla lääkkeillä hinta ei voi koskaan olla kohtuulliseksi katsottua enimmäishintaa korkeampi.

18.5.2017