”Onko suunta selvillä? Hoidon vaikuttavuuden arviointi etenee” seminaari 23.10.2017

Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuus ry:n seminaari kokosi maanantaina 23.10. yli 130 laajasti eri terveydenhuollon toimijoita edustavaa ihmistä keskustelemaan ja jakamaan näkemyksiä vaikuttavasta hoidosta.

Sote-uudistus on voimistanut tarvetta tietää, mitä hyötyä erilaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla saadaan. Päämäärä on yhteinen, mutta käsitteet ovat vielä vakiintumatta ja eri toimijoiden tavoitteet ja tarpeet eroavat vielä toisistaan.

Seminaarissa etsittiin suuntaa ja reittiä, avattiin vaikuttavuustutkimuksen tarpeita toiminnan eri tasoilla ja löydettiin uusia kysymyksiä. Edessä on pitkä matka, jossa tarvitaan toimijoiden yhteistyötä. Keskeisenä pidettiin tiedon kertymistä ja vaikuttavuustiedosta vastaavan tahon määrittelemistä. Mittareiden sopimista kansallisella tasolla pidettiin tärkeänä. Samoin sitä, että lähdetään nopeasti muutamasta mittarista liikkeelle ja pilotoidaan niiden toimivuutta.

”Sote-uudistus on lisännyt kiinnostusta vaikuttavuustutkimukseen ja sote-tiedon hyödyntämislaki antaa siihen mahdollisuuksia. Myös hoidon tavoitteiden määrittely mittareiden avulla edistää hoidon vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta” tiivistää Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. ”Suomessa tehtävää rekisteritutkimusta mahdollistava sote-tietolaki on olennainen osa Terveysalan kasvustrategian toimeenpanoa.”

Lääketeollisuus ry on osallistunut hoidon vaikuttavuuden mittareista käytävään keskusteluun omalla ehdotuksellaan: käytännönläheinen mittaristo erilaisten sairauksien lääke- ja muun hoidon vaikuttavuuden mittaamiseksi. Se julkistettiin kesäkuussa 2017.

"Lääkehoitojen vaikuttavuutta tulee seurata osana sairauden muuta hoitoa, ei erillään siitä”, toteaa Lääketeollisuus ry:n lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta. ”Hoidon vaikuttavuutta voidaan tutkia vain, jos hoito on käytössä potilailla.”

Tilaisuuden esitykset ovat liitteenä alla. 

Lisätietoja: lääkepoliittinen johtaja Sirpa Rinta, sirpa.rinta@laaketeollisuus.fi, p. 09 6150 4909 ja analyytikko Nadia Tamminen, nadia.tamminen@laaketeollisuus.fi, p. 09 6150 4917.

 

Ohjelma

Esitykset:

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen, päätoimittaja, Käypä hoito

Tiedon saatavuus rekisteritutkimuksissa. Nadia Tamminen, analyytikko, Lääketeollisuus ry

Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta mitataan? Päivi Hämäläinen, hankejohtaja, STM

Miten sairauden hoidon vaikuttavuutta mitataan? Lääketeollisuus ry:n ehdotus. Jarmo Hahl, toimitusjohtaja, Medaffcon Oy

Lääkkeet näkyväksi osaksi sosiaali- ja terveyspalveluita tietopakettien kautta. Heikki Lukkarinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

Miten lääkehoidon vaikuttavuutta mitataan? Näkökulmana lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi. Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea

Miten lääkehoidon vaikuttavuutta mitataan? Juha Laine, terveystalouspäällikkö, Pfizer Oy

Millainen ekosysteemi mahdollistaa kestävän terveydenhuollon ja uusien lääkeinnovaatioiden nopean käyttöönoton. Sirpa Rinta, lääkepoliittinen johtaja, Lääketeollisuus ry

23.10.2017