Pneumokokkibakteerin aiheuttama keuhkokuume vie vuosittain tuhansia sairaalaan

Lääketeollisuus ry

Vain harva suomalaisaikuinen tietää pneumokokkibakteerista ja sen aiheuttamista taudeista, selviää lääkeyritys Pfizerin tilaamasta ja mediayhtiö Voiton toteuttamasta tutkimuksesta. 

Keuhkokuume aiheuttaa vuosittain vähintään 100 miljoonan euron välittömät kustannukset terveydenhuoltojärjestelmälle. Pneumokokki on keuhkokuumeen yleisin aiheuttajabakteeri Suomessa, ja sitä vastaan voi suojautua rokottautumalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiin pneumokokkitautien riskiryhmiin kuuluu yhteensä noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Riskiryhmiin kuuluvat muun muassa yli 65-vuotiaat, joista kuitenkin vain neljännes pitää pneumokokkirokotetta tarpeellisena.

Keuhkokuumepotilaan hoitaminen sairaalassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla maksaa terveydenhuollolle tuhansia euroja. Keskimääräinen hoitoaika sairaalassa on viikosta kuukauteen ikäluokasta riippuen. Keuhkokuumeen hoitotaakka uhkaa kasvaa tulevaisuudessa entisestään väestön ikääntyessä. Vuonna 2030 lähestytään jo miljoonan sairaalapäivän rajaa, jos ilmaantuvuuteen ja hoitokäytäntöihin ei pystytä vaikuttamaan.

Rokote vähentäisi keuhkokuumepotilaiden määrää

”Rokotteen antamalla suojalla pneumokokin aiheuttamia keuhkokuumeita sairastavien potilaiden määrää voidaan vähentää noin kolmanneksella. Tämä lisää myös terveydenhuollon tuottavuutta. Keuhkokuumeen aiheuttama sairaalahoidon tarve vähenee ja vapautuneet vuodeosastopaikat voidaan kohdentaa muiden potilasryhmien hoitamiseen”, kertoi Pfizerin terveystalouspäällikkö Juha Laine pneumokokkibakteerin yhteiskunnallisia vaikutuksia käsitelleessä keskustelutilaisuudessa tiistaina Helsingissä.

Viime vuosina osa kunnista on tiedottanut pneumokokkirokotuksista. Kokeilu on johtanut hyviin tuloksiin muun muassa Joensuussa. Siellä yli 50-vuotiaat ovat jo muutaman vuoden ajan saaneet postitse tiedon mahdollisuudesta rokottautua omalla kustannuksella pneumokokkitauteja vastaan. Lisäksi kunta on tarjonnut pneumokokkirokotteen joillekin riskiryhmiin kuuluville.

”Joensuussa on pidetty kustannustehokkaana ja inhimillisesti mielekkäänä sitä, että terveydenhuollossa panostetaan ennaltaehkäisyyn. Siksi kunta halusi tarjota esimerkiksi kotihoidon asiakkaille ja osalle diabeetikoista maksuttomat pneumokokkirokotukset”, Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo totesi Pfizerin järjestämässä tilaisuudessa.

Riepon mukaan kuntalaiset ovat tiedotuksen myötä alkaneet myös kiinnittää aiempaa enemmän huomiota omaan rokotussuojaansa.

Lasten pneumokokkirokote on osa kansallista rokotusohjelmaa

Keuhkokuumeeseen ja muihin pneumokokkibakteerin aiheuttamiin tauteihin sairastuu vuosittain kymmeniä tuhansia suomalaisia. Lapset ovat saaneet pneumokokkirokotuksen osana kansallista rokotusohjelmaa vuodesta 2010 lähtien. Aikuisille pneumokokkirokote on rokotusohjelmaa täydentävä maksullinen rokote.

Lisätietoja:
Eija Rieppo, sosiaali- ja terveysjohtaja, Joensuun kaupunki, puh. 050 5540 717

Juha Laine, terveystalouspäällikkö, Pfizer, puh. (09) 4300 40

Muut lisätiedot:
Carolina Lockmer, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Pfizer, puh. (09) 4300 40

 

Lyhyesti
Vain harva suomalaisaikuinen tietää pneumokokkibakteerista ja sen aiheuttamista taudeista, selviää lääkeyritys Pfizerin tilaamasta ja mediayhtiö Voiton toteuttamasta tutkimuksesta.
Keuhkokuume aiheuttaa vuosittain vähintään 100 miljoonan euron välittömät kustannukset terveydenhuoltojärjestelmälle.
Pneumokokki on keuhkokuumeen yleisin aiheuttajabakteeri Suomessa, ja sitä vastaan voi suojautua rokottautumalla.
3.11.2015