Rokotteet yläpitävät terveyttä, hyvinvointia ja työkykyä

Rokotus on turvallisempi tapa saada vastustuskyky kuin taudin sairastaminen. Sekä terveyden mittarein että euroissa laskettuna millään muulla terveydenhuollon alueella hyödyn ja kustannusten suhde ei ole niin hyvä kuin rokotteilla.

Kansallisella rokotusohjelmalla on Suomessa pitkät perinteet ja sen avulla on saatu hävitettyä monta vakavaa tautia. Kulloinkin ohjelmaan kuuluvien rokotteiden valikoimaa on muokattu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Tällä hetkellä Suomen rokotusohjelma antaa mahdollisuuden suojautua yli kymmentä tarttuvaa tautia ja niiden jälkitauteja vastaan. Tästä yhteiskunta maksaa yhteensä noin 260 euroa henkilöä kohden.

Rokotteiden menestyksen paradoksi on se, että tautien hävitessä niiden vakavuus unohtuu ja huomio kiinnittyy rokottamisen mahdollisiin riskeihin.

Lääketeollisuus ry on julkaissut esitteen ”Rokote – sairauksien hoidosta ennaltaehkäisyyn”

Lyhyesti
Esimerkiksi Rotavirusrokotuksilla ehkäistää vuosittain 7000 perusterveydenhuollon käyntiä.
Suomessa kehitetään ja tutkitaan rokotteita.
Uusi rokote on erittäin hyvin tutkittu tullessaan markkinoille.
3.10.2014