Sairaan kallis arki helpottuu

Korvausjärjestelmä nytkähtää oikeaan suuntaan - eväitä olisi enempäänkin. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) esittämä lääkekorvausten uudistus on sosiaalisesti oikeansuuntainen, kun jatkossa Kela-korvaukset painottuvat paljon lääkkeitä tarvitseviin. Samalla se vie 1960-luvulta periytyvää järjestelmää oikeaan suuntaan. 2000-luvulle pääseminen vaatii kuitenkin lisätyötä.

​Lääketeollisuus ry pitää antamassaan lausunnossa STM:n lääkekorvausjärjestelmään esittämiä uudistuksia oikeansuuntaisina ja kannatettavina. Uudistuksesta hyötyvät paljon lääkkeitä käyttävät ja ne, joiden lääkekustannukset ovat suuret.

Konkreettisesti muutokset tarkoittavat

  • vuotuisen alkuomavastuun käyttöönottoa
  • peruskorvausprosentin nostamista 45 prosenttiin sekä
  • vuotuisen lääkekaton laskemista 599 euroon.

Muutokset korostavat sairausvakuutuksen vakuutusluonnetta: jokaisen pitää kantaa riski sairastumisestaan ja riskin toteutuessa kukin maksaa – muiden vakuutusten tapaan – omavastuun ennen korvausten saamista. Perusterveiden, satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien lääkemenot nousevat maltillisesti juuri tämän vuoksi.

Uudistamista jatkettava - järjestelmän perusteet edelleen puolen vuosisadan takaa

Muutosten jälkeenkin lääkekorvauksien perustukset nojaavat puoli vuosisataa vanhaan lainsäädäntöön. 1960-luvulla oli mahdotonta aavistaa, mitä sairauksia lääkkeillä voidaan nykypäivänä hoitaa. Järjestelmän uudistamista onkin jatkettava.

Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -linjausten mukaan lääkehuolto on olennainen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lääkkeet eivät ole irrallinen kustannuserä, vaan mahdollisuus parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kustannustehokkuutta.

Lääkekorvausjärjestelmällä on myös kansanterveydellinen tehtävä. Sen on tuettava potilaiden työ- ja toimintakykyä ja tätä kautta palveltava myös sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Lääkehoidon kehitys ja lääkkeiden tarkoituksenmukainen käyttö lisäävät mahdollisuuksia hoitaa potilaita sairaaloiden sijaan avohoidossa. Tämä on tärkeää esimerkiksi vanhusten laitoshoidon purkamisessa.

Uusien lääkkeiden käyttöön oltava mahdollisuus

Potilailla on oltava tarvittaessa mahdollisuus käyttää uusia ja tehokkaita lääkkeitä. Vaikuttavaksi osoitettujen lääkeinnovaatioiden Kela-korvattavuus on olennaista myös valmisteilla olevan terveysalan kasvustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

STM esittää muutoksia myös lääkkeiden hintalautakunnan toimintaan. Muutoksilla avataan ja selkeytetään korvausjärjestelmään pääsyn kriteereitä. Järjestelmään jää vielä rakenteellisia viiveitä, jotka heikentävät potilaan mahdollisuuksia saada tarvitsemistaan lääkkeistä asianmukainen Kela-korvaus.

Lääketeollisuus ry haluaa jatkaa hyvää yhteistyötä viranomaisen kanssa järjestelmän kehittämiseksi niin, että vakuutetuille voidaan turvata lääkkeet kohtuullisin kustannuksin myös tulevaisuudessa. 

Lyhyesti
Korvausjärjestelmässä Kela-korvausten pitää painottua paljon lääkkeitä tarvitseville.
Omavastuu korostaa sairausvakuutuksen vakuutusluonnetta.
Lääkekorvausjärjestelmän pitää edistää myös kansanterveyttä.
19.3.2014